Komitet opracowujący Strategię Rozwoju Małopolski

Region 3 grudnia 2019 Wydanie 45/2019
Komitet opracowujący Strategię Rozwoju Małopolski

W listopadzie burmistrz Jarosław Szlachetka został powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Co oznacza dla pana ta nominacja?

Jest ona zdecydowanie wyrazem zaufania Zarządu Województwa Małopolskiego i dla mnie dużym zobowiązaniem. Gramy, wspólnie z władzami Małopolski w jednej drużynie, która ma na celu rozwój naszych małych Ojczyzn i całego Województwa. Cieszę się, że mogę brać udział w pracach Komitetu i mieć realny wpływ na to, w jakich kierunkach będzie zdążać Małopolska. To nie pierwsza moja aktywność w tworzeniu ważnych dokumentów tego typu. Jako poseł i pełnomocnik ds. wyborów samorządowych w Małopolsce miałem okazję współpracować z marszałkiem Witoldem Kozłowskim, który będąc wtedy radnym wojewódzkim był odpowiedzialny za stworzenie programu samorządowego Prawa i Sprawiedliwości dla Małopolski. Dzisiaj ten wspólnie wypracowany program jest konsekwentnie wdrażany z korzyścią dla wszystkich Małopolan.

Jakie projekty w najbliższym czasie będą realizowane w ramach Komitetu?

Aktualnie w Województwie Małopolskim opracowywana jest nowa Strategia Rozwoju Województwa Małopolska 2030. W ramach tego dokumentu wyznaczone zostaną najważniejsze obszary, które wymagają prowadzenia działań tak, aby rozwój Małopolski był dynamiczny i zrównoważony. Pracując nad strategią wyznaczymy cele i drogę do ich realizacji. Aktualnie trwa proces konsultacji społecznych pierwszej wersji dokumentu i można zgłaszać do niego swoje uwagi. Gorąco zapraszam na stronę https://www.malopolska.pl/strategia-2030. Dodatkowo opracowywane są również założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym ujęte będą środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Najbliższy rok to czas intensywnych negocjacji z Unią Europejską w tym zakresie. To od tych prac będzie zależeć możliwość skorzystania ze środków europejskich.

Czy pańska działalność w Komitecie przyniesie bezpośrednio korzyść dla gminy Myślenice?

Będąc członkiem takiego gremium trzeba patrzeć szerzej. Nie zamykać się tylko w ramach swojego najbliższego obszaru, ale umieć patrzeć na Małopolskę jako całość. Pomyślność Małopolski - to pomyślność także Myślenic. Oczywiście, dopilnuję, aby w dokumentach strategicznych były odzwierciedlone najważniejsze dla nas zadania np. te związane z rozwojem komunikacji zbiorowej w województwie i mam tutaj na myśli zarówno budowę nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice, którą nazywamy Złotym Pociągiem, jak również zaangażowanie województwa w tworzenie nowych aglomeracyjnych linii autobusowych, które mam nadzieję odmienią wkrótce obraz komunikacji zbiorowej również w Myślenicach. Nie możemy zapominać o kwestii czystego powietrza i walki ze smogiem. Ten temat musi być potraktowany priorytetowo, takie gminy jak nasza muszą mieć realne wsparcie w możliwości pozyskania środków np. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Sami bez interwencji władz wojewódzkich i rządu nie damy sobie rady z tym olbrzymim problemem.