Komu przeszkadzał zegar

Komu przeszkadzał zegar

Zegar, który od wielu już lat odmierzał czas do rozpoczęcia wielu ważnych imprez, zlokalizowany na rondzie pod strażnicą OSP Śródmieście, został usunięty. Był niewątpliwie wizytówką naszego miasta promując ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia. Stał prawie sześć lat i wrósł w krajobraz centrum. Będzie nam go brakowało.

Powstał rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie Łagiewnikach. Ustawiono go, by odmierzał czas do rozpoczęcia tej najważniejszej i największej imprezy, w organizację której włączyło się nasze miasto. Jak napisała w Gazecie Myślenickiej wydanej 10 września 2015 roku Dominika Stoszek: „Na 323 dni przed rozpoczęciem spotkania ludzi młodych z całego świata, Myślenice rozpoczęły oficjalne odliczanie. Znakiem upływającego czasu, a zarazem oczekiwania na Światowe Dni Młodzieży (ŚDM), jest zegar ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice usytuowany na rondzie przy budynku OSP Śródmieście…” (artykuł pt. „Myślenice odliczają czas do Światowych Dni Młodzieży” Wydanie 34/2015). Dziś po zegarze, tak jak po Światowych Dniach Młodzieży, pozostało tylko wspomnienie.

Jak się dowiedzieliśmy zegar został usunięty na polecenie starostwa. Jak komentuje zastępca burmistrza Mateusz Suder:

- Faktycznie, na polecenie wicestarosty zmuszeni byliśmy usunąć z ronda zegar, który od lat informował mieszkańców między innymi o wielu akcjach charytatywnych oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Pismo podpisane przez pana Rafała Kudasa ,w którym daje nam na to 30 dni otrzymałem po tym jak wystąpiłem 29 kwietnia do starosty myślenickiego z pytaniem o nielegalny kontener z grami hazardowymi i podobne obiekty tymczasowe powstające samowolnie na terenie miasta. Liczyłem na pomoc w rozwiązaniu problemu, który do burmistrza zgłaszają Myśleniczanie, a okazało się, że wicestarosta nie omieszkał przy okazji zrobić na złość mieszkańcom naszej gminy.

WR