Konkurs na pracę magisterską dotyczącą Myślenic – rozstrzygnięcie

Edukacja 10 listopada 2020 Wydanie 42/2020
Konkurs na pracę magisterską dotyczącą Myślenic – rozstrzygnięcie

Aby poznać swoją Małą Ojczyznę, jej historię i kulturę, nie trzeba zawsze sięgać daleko, niekiedy wystarczy spacer, wizyta w lokalnym muzeum, lub rozmowa z dziadkami.

Jeśli jednak chcemy pogłębionej refleksji i dokładnej analizy zachodzących w Myślenicach zmian, krajobrazu geograficznego, turystyki, potencjału ludzkiego lub możliwych kierunków rozwoju, nieodzowne stają się badania naukowe. W tym duchu Muzeum Niepodległości w Myślenicach razem z Miejską Biblioteką Publiczną im. ks. Jana Kruczka, przy ogromnym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenic Jarosława Szlachetki ogłosiła konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic.

Była to pierwsza edycja konkursu, który mamy nadzieję wpisze się na stałe w tradycję naszego miasta. Z racji na wyrównany poziom rywalizacji jury konkursu postanowiło nie przyznawać nagrody głównej, ale wyróżnić dwie prace, których autorami są pani Karolina Stefaniak i pan Dawid Tomal. Obie dysertacje odznaczają się wysoką wartością merytoryczną i w sposób przystępny, a przy tym interesujący, omawiają tematy związane z Myślenicami. Autorom wyróżnionych prac wręczono honoraria w wysokości pięciuset złotych i cenne nagrody książkowe. Sponsorem nagród jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Praca pani Karoliny Stefanik pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu myślenickiego i jego wpływ na turystykę w regionie” została obroniona na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Jak czytamy w streszczeniu: „Głównym zagadnieniem pracy jest odpowiedzenie sobie na pytanie: jak przyciągnąć przyjezdnych na teren powiatu myślenickiego, a tym samym wspomóc turystykę na tym terenie. Są to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie pod względem kulturowym, historycznym a także przyrodniczym.” W odpowiedzi pani Stefanik proponuje przede wszystkim promocję naszej kultury ludowej, omawiając liczne przykłady festiwali i wydarzeń związanych

z Krakowiakami i Góralami. W pracy nie brakuje również ciekawostek etnograficznych i opisów zwyczajów ludowych, a za przykład niech nam posłuży taki fragment: „Zaduszki i dzień Wszystkich Świętych to czas wspomnienia zmarłych i odwiedzenia ich grobów. Dopiero od dwudziestolecia międzywojennego pojawił się na tych terenach zwyczaj przystrajania grobów. Dawniej wierzono, że w tym czasie dusze mają „wolne” w zaświatach i wracają na ziemię, by wieczorem spotkać się w kościele na mszy odprawianej przez zmarłych proboszczów.”

Praca pana Dawida Tomala pod tytułem: „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach” została obroniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W tej interesującej analizie autor nie ogranicza się do podawania suchych faktów, ale stara się pokazać, w jaki sposób kapitał ludzki i społeczny może przełożyć się na rozwój gospodarczy Myślenic i całego naszego regionu. W podsumowaniu pracy możemy przeczytać: „Myślenice są miastem, które dysponują sporym zasobem omówionych kapitałów. Zauważono nieustający wzrost rozwoju miasta pod względem społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy wskazują dużo większe możliwości demograficzne dotyczące zwłaszcza kapitału ludzkiego, gdzie mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem urodzeń w stosunku do województwa małopolskiego i Polski. Nie bez powodu pozostaje fakt zaangażowania mieszkańców w rozwój osobowy poprzez zwiększające się czytelnictwo. Należy także zaznaczyć, że władza lokalna przyczynia się w znacznym stopniu do stworzenia warunków, które powodują rozwój gospodarczy miasta.

Obie prace są dostępne do wglądu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Ufamy, że ich uważna lektura może stać się przyczynkiem do dalszych badań naukowych dotyczących Myślenic. Zapraszamy na kolejne edycje naszego konkursu.

W skład jury wchodziły następujące osoby Dr Łukasz Malinowski, Dyrektor Muzeum Niepodległości w Myślenicach – historyk, muzealnik, wykładowca akademicki i pisarz. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu prac naukowych, powieści i artykułów popularnonaukowych.

Mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotorka literatury, czytelnictwa i kultury Myślenic.

Mgr Marek Stoszek – socjolog i kulturoznawca, regionalista, badacz i propagator historii i kultury ziemi myślenickiej.

Red