Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych

Gmina Myślenice ogłasza nabór do gminnego konkurs wiedzy pn. „Zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ na człowieka”, organizowanego w ramach wydatkowania nagrody z konkursu pn. „Ekolider 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie” sfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem konkursu jest edukacja ekologiczna uczniów w zakresie ochrony powietrza i ekologii.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Myślenice. Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych do zgłaszania dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas V-VI - limit 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

- uczniowie klas VII-VIII - limit 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) a następnie wysłać w formie skanu/wyraźnego zdjęcia, na adres: ekodoradcy@myslenice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2024 r. do godziny 23.59 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs wiedzy odbędzie się na podstawie wiedzy przekazanej poprzez film edukacyjny dostępny tylko w formie on-line pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=lM5jRE8QZFU

oraz lektury publikacji dostępnej pod linkiem:

https://globalna.ceo.org.pl/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/niska_emisja_material_merytoryczny_upd_0.pdf  (rozdziały: 1-4, 6)

lub wydrukowanej dostępnej w biurze ekodoradców (pokój nr 2, UMiG Myślenice, ul. Rynek 8/9)

Konkurs wiedzy odbędzie się 18 marca 2024 r. w sali nr 13 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 w następującej kolejności:

- godz. 09.00 – klasy V-VI

- godz. 10.30 – klasy VII-VIII

Dla każdego uczestnika gwarantowane nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału!