Konkurs wiedzy o sejmie

Edukacja 21 czerwca 2022 Wydanie 23/2022
Konkurs wiedzy o sejmie

Poseł Władysław Kurowski wspólnie z Biurem Komunikacji Społecznej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Starostwem Powiatowym w Myślenicach zorganizował konkurs wiedzy o sejmie dla uczniów ze szkół średnich, z terenu powiatu myślenickiego i suskiego, w którym wzięło udział ponad 50 osób.

Konkurs miał na celu popularyzacje parlamentu wśród młodzieży oraz zaznajomienie jej z problematyką pracy posłów. I miejsce zajęła Natalia Klimas z I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, II stopień podium przypadł Maciejowi Gościniakowi z tej samej szkoły, natomiast najniższe miejsce na podium zajęła Kamila Góralik z Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.

- Dziękuję uczniom i nauczycielom za liczny udział w konkursie i zaangażowanie. Dziękuję pracownikom sejmu za ciekawy wykład, natomiast dyrekcji Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach za udostępnienie miejsca na wydarzenie. W uznaniu wysokiego poziomu wyników testu wszyscy uczestnicy konkursu na moje zaproszenie odwiedzą gmach sejmu w Warszawie – mówi poseł Władysław Kurowski.