Konkursy na dyrektorów

Konkursy na dyrektorów
Marzena Bylica wciąż chce pełnić funkcję dyrektorki ZPO w Borzęcie. Kandyduje na to stanowisko.

W Zespołach Placówek Oświatowych w Głogoczowie i Borzęcie, w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach na Zarabiu oraz w myślenickich przedszkolach samorządowych nr 2 i nr 8 wybierani będą dyrektorzy. Trwa przyjmowanie ofert kandydatów.

Oferty można składać do jutra, 19 marca do godziny 14.00 w sali obsługi klienta (stanowisko 1d) Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Termin ogłoszenia wyników nie jest jeszcze znany.

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektorów szkół w Głogoczowie i Borzęcie oraz w przedszkolach nr 2 i nr 8 ogłoszony został 28 lutego, a konkurs na dyrektora „Czwórki” 4 marca. Obecnie w Głogoczowie stanowisko dyrektorki pełni Marzena Pietrzak, w Borzęcie Marzena Bylica, na Zarabiu Ewa Leśniak, w przedszkolu nr 2 Monika Tula, a w przedszkolu nr 8 Katarzyna Baranik. Dyrektorkom w Głogoczowie i Borzęcie stanowiska powierzone zostały na rok i trzeba znów przeprowadzić konkurs, natomiast w pozostałych placówkach kończy się kadencja obecnej dyrekcji.

Jakie wymagania?

Kandydat na dyrektora musi spełnić następujące wymagania: być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, mieć ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Poza tym, od kandydata wymagane jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku lub w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej. Liczą się też m.in.: warunki zdrowotne niezbędne do pełnienia funkcji na stanowisku kierowniczym oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).