Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

Powiat Myślenicki, jest jednym z tych, w których kwalifikacja wojskowa jest zorganizowana wzorowo, najlepiej w województwie, frekwencja w jej czasie jest jedną z najwyższych na terenie, za który odpowiada nasza jednostka - mówił w czasie rozpoczęcia kwalifikacji Komendant Uzupełnień WKU Oświęcim ppłk Andrzej Bandoła

Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie tradycyjnie odbywa się w Zespole Szkół Prywatnych Osiński. Jej celem jest przyznanie młodym mężczyznom kategorii wojskowej. Pomimo tego, że od lat w Polsce nie ma obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej, kategorie przyznaje się na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Kadrę kierowniczą WKU Oświęcim przywitał starosta Józef Tomal, który wyraził przekonanie, iż armia jest bardzo ważnym elementem naszego systemu bezpieczeństwa, również w czasach pokoju. Żołnierze niejednokrotnie pomagają ludności cywilnej w przypadku klęsk i kataklizmów naturalnych, bądź w innych kryzysowych sytuacjach. A w razie niebezpieczeństwa wywołanego przez agresora zawsze są gotowi bronić naszej Ojczyzny.

Starosta na zakończenie podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie organizacji kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła prace pod przewodnictwem lek. med. Andrzeja Homendy oraz lek. med. Andrzeja Cyganka. Kwalifikacja wojskowa będzie trwać do 8 marca, a dotyczy 847 osób z terenu Powiatu Myślenickiego, mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, a także kobiet urodzonych w latach 1994-1999, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, pobierających naukę w szkołach lub akademiach uczelni medycznych i weterynaryjnej oraz o kierunku psychologicznym w roku akademickim 2017/2018.

Za organizację i przebieg kwalifikacji wojskowej z ramienia Starostwa Powiatowego odpowiada Roman Łabaj z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

WPSiFE