Łamiący zakaz ruchu na Chełmie nie mogą czuć się bezkarni

Łamiący zakaz ruchu na Chełmie nie mogą czuć się bezkarni

Na ul. Leśnej obserwowany jest wzmożony ruch pieszych, ale co istotne: również nieuprawniony ruch pojazdów, gdzie obowiązuje znak: zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców – dlatego ten rejon będzie objęte szczególnym nadzorem.

Przypominamy ku przestrodze: kierowcy, którzy wjadą za znak „zakaz ruch bez uprawnienia”, muszą się liczyć z mandatem do 500 złotych oraz 5

punktów karnych. W trakcie tygodniowej akcji i wzmożonych kontroli kierowców prowadzonej przez policję i straż miejską posypały się mandaty.

Chcemy systematycznie eliminować przypadki łamania przepisów ruchu drogowego na tej drodze. Chodzi przede wszystkim o kwestię nieprawidłowego parkowania oraz ruchu pojazdów nieuprawnionych, wjeżdżających w ul. Leśną prowadzącą m.in. do górnej stacji kolejki krzesełkowej. To urokliwe miejsce turystyki pieszej, a nie zmotoryzowanej, bardziej deptak, gdzie mają spokojne i bezpiecznie chodzić piesi, rodzice z dziećmi, czy jeździć cykliści. Nasze działania nie są wymierzone w mieszkańców tej miejscowości, którzy muszą dojechać do swoich posesji, te osoby bowiem są uprawione do przejazdu, muszą jedynie w trakcie kontroli okazać dokument. Z chwilą wyraźnego odwołania polecenia wojewody, dotyczącego zwalczanie pandemii straż miejska będzie intensyfikować swoje działania także w innych rejonach miasta, gdzie mamy równie wiele sygnałów od mieszkańców o poważnych utrudnieniach i rażących naruszenia zasad parkowania pojazdów. Będziemy działać stopniowo, krok po kroku, na miarę naszych możliwości, aby w pierwszej kolejności uwolnić chodniki i przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania z parkujących samochodów zapewniając bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom - zapowiada Komendant Straży Miejskiej Tomasz Burkat.