Lata 70., 80. i 90. ubiegłego wieku z kolekcją Bogdana Kowalcze

Lata 70., 80. i 90. ubiegłego wieku z kolekcją Bogdana Kowalcze

Dzisiaj, ulica Romualda Traugutta, to ścisłe centrum, w latach 70. XX to poboczna ulica, poza centrum. Dopiero w roku 1970, w ramach tak zwanego czynu społecznego, położono tutaj asfalt. Koszt inwestycji dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.