Lekarz dający nadzieję

Region 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019
Lekarz dający nadzieję

Urodził się w Myślenicach, niedawno obchodził 55-lecie pracy zawodowej. Dzisiaj Jan Pilch to ikona polskiej laryngologii

Podczas 48 zjazdu PTO organizatorzy postanowili uhonorować wybitnego przedstawiciela współczesnej polskiej otorynolaryngologii i onkologii laryngologicznej prof. zw. dr. hab. n.med. Jana Pilcha, wieloletniego pracownika Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Jego 55-lecie pracy zawodowej obchodzono organizując Wieczór Benefisowy, który przybrał formę uroczystej sesji.

- Jest to wieczór szczególny i wyjątkowy, bo nie tylko honoruje wielką postać polskiej laryngologii, ale w zamyśle organizatorów jest początkiem nowej tradycji krajowych zjazdów PTO - Chirurgów Głowy i Szyi - otwierając benefis mówił prof. Jarosław Markowski.

Profesor Jan Pilch to wielka postać polskiej laryngologii. Znany jest z tego, że wysoki profesjonalizm łączy z serdecznym, pełnym ciepła podejściem do pacjenta. Każdego człowieka traktuje tak, jak byłby najważniejszy i wyjątkowy, a takie podejście wspierane poczuciem humoru, powoduje, że pacjenci wracają do niego latami.

Urodzony w Myślenicach, rodzinnie związany z Zakopanem, zakochany w Tatrach, całe życie zawodowe złączył z I Katedrą i Kliniką Laryngologii ŚIAM w Katowicach. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie, dyplom lekarza otrzymał w 1960 r. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie laryngologii uzyskał w 1964, a drugi w 1967 roku, ale specjalizacje nie zakończyły procesu doskonalenia zawodowego, ani nie zaspokoiły ambicji intelektualnych młodego lekarza, który rozwija się przez całą swoją karierę. Z czasem stał się mistrzem dla młodszych kolegów inspirując ich do poszerzania horyzontów naukowych.

Benefis stanowił uhonorowanie dotychczasowej wieloletniej pracy zawodowej profesora, który jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale przede wszystkim człowiekiem będącym dowodem na to, że zawód lekarza to powołanie i misja służenia innym.