Listy do redakcji

Listy do redakcji

Do naszej Redakcji dotarł list od zaniepokojonych mieszkańców os. Jagiellońskiego w Dobczycach. Poniżej drukujemy jego treść, wraz z odpowiedzą dyrekcji Zespołu Szkół w Dobczycach. Mamy nadzieję, że problem uda się wspólnie rozwiązać.

Treść listu Mieszkańców

Chcielibyśmy jako mieszkańcy bloku nr 1 os. Jagiellońskiego w Dobczycach znajdującego się na przeciwko budynków Zespołu Szkół zgłosić problem notorycznego zakłócania spokoju mieszków przez uczniów wymienionej szkoły. Od poniedziałku do piątku od około godziny 7.30  do godzin wieczornych uczniowie Zespołu Szkół, przed zajęciami, na każdej przerwie, po lekcjach jak również niektórzy w trakcie trwania lekcji oblegają teren naszego bloku, który jest oznaczony tabliczką jako teren prywatny. Młodzież zbiera się w grupy (bywa i grupa około 50 osób), blokuje wejście do klatek, zajmuje całe chodniki, blokuje wejście do altany śmietnikowej, dostęp do parkingu, zadeptuje trawnik. Osoby zachowują się wulgarnie, głośno przeklinają, słuchają głośnej muzyki, palą papierosy (większość z nich to nieletni uczniowie - dochodzi do demoralizacji), zaśmiecają cały teren wokół bloku, został zniszczony trawnik oraz elewacja altany śmietnikowej. Uczniowie przechodząc przez drogę nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, przechodzą grupami w niedozwolonych miejscach tj w odległości mniejszej niż 100 metrów od najbliższego miejsca dla pieszych co stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Szkolnej. Uczniom wielokrotnie była zwracana uwaga, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Zdarza się również, że osoby zaczepiają dzieci zamieszkujące nasz blok, w wyniku czego dzieci nie chcą, boją się wychodzić z klatek jak również wracać ze szkoły do domu.

Pomimo zgłoszenia sprawy do Dyrekcji Szkoły, problem został zbagatelizowany, Dyrekcja nie poczyniła żadnych kroków w celu poprawy sytuacji. Zarządca Wspólnoty wystosował również do Komendanta Policji w Dobczycach w przedmiotowej sprawie co nie przyniosło również spodziewanego rezultatu.

Czujemy się bezradni, wręcz zaszczuci w swoich własnych mieszkaniach. Prosimy o publikacje artykułu jak również interwencje u Dyrektora Zespołu Szkół lub w wybranych instytucjach. (Autor listu do wiadomości redakcji)

Odpowiedź Dyrekcji Zespołu Szkół

W związku z wystosowaniem listu do redakcji Gazety Myślenickiej w sprawie uczniów Zespołu Szkół w Dobczycach naruszających teren prywatny wokół bloku nr 1 na Os. Jagiellońskim informujemy, że Dyrektor wraz z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną podjął szereg działań, które miały poprawić sytuację. Nieprawdą jest, że zgłaszane sprawy były bagatelizowane. Po otrzymaniu informacji o zaistniałych zdarzeniach dotyczących naruszania norm współżycia pomiędzy szkołą a mieszkańcami, zorganizowano (m.in.) apele porządkowe, konsultacje z pełnomocnikiem ds. uzależnień w UMiG Dobczyce, pogadanki dla uczniów dotyczące szkodliwości nikotyny, środków odurzających etc., spotkania uczniów z policjantem, dzielnicowym z Komisariatu Policji w Dobczycach oraz spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Myślenicach, które dotyczyło m.in. konsekwencji prawnych i odpowiedzialności karnej za naruszanie norm społecznych.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. Rodzice i uczniowie zostali wielokrotnie informowani o zakazie opuszczania terenu szkoły w czasie trwania ich lekcji (zarządzenie dyrektora), ponieważ w tym właśnie czasie za ich bezpieczeństwo odpowiadają nauczyciele. Pracownicy szkoły nie odpowiadają za zachowanie tych uczniów, którzy są w drodze do szkoły lub po opuszczeniu terenu, gdy po zakończonych lekcjach udają się do domu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wielu z uczniów naszej szkoły jest mieszkańcami Os. Jagiellońskiego i zapraszają swoich kolegów do siebie, na swój teren.

Mieszkańcy Os. Jagiellońskiego uczestniczyli kilkukrotnie w spotkaniach z Dyrekcją Zespołu Szkół. Na bieżąco byli informowani o podejmowanych działaniach, wspólnie też ustalono, że problemem jest otwarty teren przynależny do bloków, który wymaga ogrodzenia.

Zespół Szkół w Dobczycach to bardzo duża szkoła, w której uczy się ok. 1300 uczniów. Organizacja pracy szkoły, czyli planu lekcji, obejmuje czas od godziny 8:00 do godziny 19:30. Uczniowie uczą się w trzech budynkach umieszczonych na terenie prawie 3ha. W tych budynkach znajdują się także inne instytucje. m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których dostęp musi pozostać otwarty.

Ze względu na wielozmianowość uczniowie o różnych porach rozpoczynają i kończą lekcje, natomiast przystanek busów, którym przyjeżdżają do szkoły znajduje się po drugiej stronie osiedla. Uczniowie przemierzają nieogrodzony teren osiedla Jagiellońskiego, często zatrzymują się przy sklepie „Żabka” w bloku nr 1. Korzystają także z możliwości odpoczynku na ogólnodostępnych ławkach na terenie osiedla.

Dyrekcja i nauczyciele uczynili wiele, by przeciwdziałać problemom, z jakimi borykają się mieszkańcy osiedla w związku z sąsiedztwem szkoły ponadpodstawowej, natomiast jako szkoła nie zauważyliśmy, by autorzy skargi podjęli jakiekolwiek działania, które wpłynęłyby na poprawę sytuacji.