Lokalni twórcy - poznaj ich, warto!

Lokalni twórcy 
- poznaj ich, warto!
W projekcie „Kalejdoskop partnerstwa” wszyscy partnerzy byli jego równoprawnymi pomysłodawcami i realizatorami. Na zdjęciu od lewej: Alina Słowik z zarządu fundacji ARTS, dyrektor dobczyckiej biblioteki Paweł Piwowarczyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Magiczny Dom” w Myślenicach Anna Kapusta, Agnieszka Wargowska - Dudek i dyrektor zespołu „Ziemia Myślenicka” Kamil Kozieł. Fot. archiwum Agnieszki Wargowskiej - Dudek

Są zdolni, tworzą swoje dzieła, ale nie wszyscy o nich słyszeli. Dzięki Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS lokalnych artystów może poznać każdy. Od kilkunastu lat fundacja promuje ich twórczość.

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS działa w Myślenicach od 2008 roku. - Uczęszczając do liceum występowałam w zespole „Ziemia Myślenicka”. Tam poznałam Grzegorza Dudę, z którym prowadziłam później różne zespoły. Stwierdziliśmy, że warto by było wesprzeć lokalny ruch artystyczny zakładając fundację - wspomina Agnieszka Wargowska - Dudek, współzałożycielka i fundatorka ARTS. Działalność fundacji obejmuje dwa obszary: ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działań obywatelskich.

Do tej pory ARTS realizowała już wiele projektów. W ramach pierwszego obszaru m.in. projekt „Z cienia do istnienia”, który promował lokalnych twórców. Na stronie internetowej fundacji publikowane były wywiady z nimi i galerie ich prac. Wciąż dołączani są tam kolejni twórcy. - Myślimy o tym, by zmodyfikować te prezentacje na potrzeby niepełnosprawnych czytelników, tak, by oni też mogli poznać naszych artystów - zdradza pani Agnieszka. Kontynuacją „Z cienia do istnienia” były projekty podjęte wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśniowej - „Wiśniowski jarmark rzemiosł i zawodów tradycyjnych” prezentujący twórców z gminy Wiśniowa oraz „Wiśniowska godka” badający miejscową gwarę.

Oprócz tego, realizując pierwszy obszar działania, w ramach projektu „Czary mary, świat jest stary” polegającym na zbieraniu starych historii ludowych z terenu ziemi myślenickiej, na podstawie jednej z nich wyprodukowano film „Wesele utopców”.

Obecnie zespół fundacji bardzo intensywnie działa w obszarze ochrony dziedzictwa i archiwizacji. Współpracuje i wspiera lokalnych liderów i liderki wydających własne publikacje dotyczące lokalnego dziedzictwa - tak powstał projekt „Małopolskie Targi Książki - dziedzictwo zapisane lokalnie”, który obejmował organizację wirtualnych targów książki z dziełami lokalnych pisarzy.

Ważne partnerstwo

Jeśli chodzi o inicjatywy obywatelskie, to pierwszym projektem realizowanym przez ARTS był „Wiedzieć by móc”, który pozwolił fundacji się rozwinąć, wypracować własną strategię, poznać organizacyjne mechanizmy.

Kolejny projekt, tym razem międzynarodowy, to „Budowanie sieci współpracy”. Wraz z jedną z duńskich fundacji ARTS opracowała program współpracy obu podmiotów. Dodatkowo, w ramach projektu, duńscy działacze odwiedzili Polskę, a nasi Danię. - To było dla nas cenne doświadczenie, mogliśmy się od siebie wiele nauczyć - podkreśla Agnieszka Wargowska - Dudek i dodaje, że wiele duńskich rozwiązań ją zaskoczyło m.in. to, że pacjenci, po wizycie u lekarza, otrzymują tam listę lokalnych zdrowotnych organizacji, z których oferty mogą skorzystać. - Takie rozwiązanie można by było wprowadzić także w naszym kraju, myślę, że to bardzo dobry pomysł.

„Kalejdoskop partnerstwa” - to następny projekt ARTS. Była to współpraca (od pomysłu, aplikacji po realizację) z kilkoma instytucjami m.in. biblioteką w Dobczycach i Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Odbył się konkurs grantowy na inicjatywy, a dzięki założonemu Funduszowi Stypendialnemu dwóch liderów społecznych otrzymało stypendia. Jak zaznacza nasza rozmówczyni, partnerstwo jest dla fundacji bardzo ważne. - Dzięki temu możemy działać na większą skalę, a także wspierać inne podmioty, także poprzez szkolenia dla organizacji, które organizujemy w naszym Kooperatywnym Ośrodku Rozwoju Organizacji Pozarządowych. Dotyczą one zarówno kwestii zakładania, funkcjonowania, sprawozdawczości i działań projektowych, jak i zadbania o swoje lokalne dziedzictwo, w tym jakie narzędzia wykorzystać do digitalizacji, archiwizacji i upowszechniania dziedzictwa.

W ostatnim czasie fundacja ARTS nawiązała kontakt także z jedną z włoskich fundacji. Jak informuje pani Agnieszka, już niebawem powstanie projekt tej współpracy. W opracowaniu jest także projekt wniosku z prośbą o wizytę w Mołdawii przedstawicieli powiatu myślenickiego zajmujących się archiwistyką.

Warto dodać, że od ubiegłego roku fundacja ARTS jest małopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa oraz należy do sieci Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Aplikacja - źródło wiedzy

Dwa lata temu, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, ARTS otrzymała grant. Środki te przeznacza na rozwój i dopracowanie strategii, prowadzenie bezpłatnego Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Organizacji Pozarządowych oraz m.in. stworzenie aplikacji EtnoStoria, dzięki której każdy będzie mógł archiwizować swoje materiały - filmy, teksty czy zdjęcia, a inni będą mogli je oglądać.

- To zachęta do tego, żeby nie tylko szukać materiałów, ale także by samodzielnie je digitalizować i archiwizować - mówi pani Agnieszka.

W najbliższych fundacyjnych planach jest także realizacja projektu „Żeńszczyzna”. - Chcemy odnaleźć informacje o naszych wyjątkowych przodkiniach i przedstawić ich historie - wyjaśnia nasza rozmówczyni. Przed fundacją więc wiele wyzwań. - Nasza kultura, z jej całym wielokulturowym kontekstem, jest dla nas niezwykle ważna, zatem będziemy pracować i zachęcać innych do jej „zapisania”. W zespole fundacji mamy jeszcze wiele pomysłów - podsumowuje Agnieszka Wargowska - Dudek.

 

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).