LOT nad ziemią myślenicką

Region 21 czerwca 2022 Wydanie 23/2022
LOT nad ziemią myślenicką
Zarząd i Komisja Rewizyjna LOT

Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) to stosunkowo nowa forma organizacji pozarządowych , w Polsce ustanowiona ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Tyle tytułem wyjaśnień.

13 czerwca przedstawiciele 8 gmin z powiatu myślenickiego: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa, podjęli wyzwanie powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej. Gospodarze tych samorządów wraz z pozostałymi członkami założycielami Stowarzyszenia podjęli m.in. uchwały o założeniu organizacji oraz przyjęciu jej statutu. To kolejny, formalny krok w celu uruchomienia organizacji, która będzie odpowiadała za rozwój turystyki na naszym terenie. Wcześniej Rady wszystkich tych gmin podjęły stosowne uchwały zezwalające na udział samorządów w tworzeniu LOT.

Do głównych zadań Lokalnych Organizacji Turystycznych należą:

- promocja turystyczna obszaru ich działania,

- wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,

- inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

- wspieranie tworzenia nowych produktów turystycznych,

- współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

Nade wszystko jednak LOT ma być płaszczyzną ścisłej współpracy na linii samorządów i przedsiębiorców z branży turystyczno-rekreacyjnej. LOT od innych Stowarzyszeń odróżnia fakt, iż - członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorcy.

Podczas Zebrania Założycielskiego wybrane zostały władze nowego stowarzyszenia. I tak w pierwszym Zarządzie LOT-u działać będą:

- Dariusz Tylek – Prezes Zarządu

- Katarzyna Reklińska – Wiceprezes Zarządu

- Marek Stoszek – Wiceprezes Zarządu

- Monika Widlarz – Członek Zarządu

- Sebastian Turczyniak – Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Michał Baran – Przewodniczący

- Piotr Sadowski – Z-ca przewodniczącego

- Wojciech Molus – Sekretarz

Stowarzyszenie powołało także Radę Stowarzyszenia w skład której weszli gospodarze naszych gmin:

- Artur Grabczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice

- Piotr Hajduk - Wójt Gminy Pcim

- Marek Kluska - Wójt Gminy Tokarnia

- Bogumił Pawlak - Wójt Gminy Wiśniowa

- Tadeusz Pitala - Wójt Gminy Siepraw

- Tomasz Suś - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

- Kazimierz Szczepaniec - Wójt Gminy Lubień

- Jarosław Szlachetka - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Kolejnym krokiem by Stowarzyszenie mogło działać już w pełni będzie rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Proces powstawania LOT przebiegał we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach programu animacji JST MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Każda z gmin, która powołała LOT, to gmina z dużym potencjałem oraz szeroką i różnorodną ofertą turystyczną. Połączenie i zintegrowanie, dotychczas osobnych działań, pozwoli na przedstawienie bardzo atrakcyjnej oferty dla turystów, co rok odwiedzających nasz region.

Osoby zainteresowane współpracą z nowym Stowarzyszeniem mogą kontaktować się z Dariuszem Tylkiem – Prezesem LOT - tel. 501 248 382, e-mail: dariusz.adam.tylek@gmail.com.

DT, MS