Macioski niedługo zyskają upragnioną drogę

Macioski niedługo zyskają upragnioną drogę

Na zebraniu wiejskim w Trzemeśni zgromadziło się blisko 50 osób, aby porozmawiać z przedstawicielami lokalnych władz o kluczowych dla rozwoju wsi inwestycjach. Od lat tego typu spotkania dominuje temat drogi dojazdowej do przysiółka Macioski, lecz ta sprawa zdaje się zmierzać do szczęśliwego rozwiązania.

Nad porządkiem obrad czuwał, wybrany na przewodniczącego spotkania Henryk Nalepa, a pomagała mu w tym sołtys Anna Oleksy. Na zebraniu pojawili się również między innymi: burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder, wicestarosta Rafał Kudas, radny Wojciech Malinowski czy radna Małgorzata Jaśkowiec.

Do najważniejszych inwestycji wykonanych w Trzemeśni przez Gminę w ostatnich miesiącach można zaliczyć te związane ze szkołą podstawową. Została ona zmodernizowana, wymieniono w niej kocioł gazowy wraz z osprzętem oraz ogrodzenie i rozebrano straszący swoją wysokością komin. Oprócz tego rozbudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną na przysiółku Radlanki.

O tym wszystkim opowiadał burmistrz z pomocą swojej prezentacji multimedialnej. Jednak najwięcej czasu z dyskusji zostało poświęcone inwestycjom drogowym. W trakcie obecnej kadencji został uregulowany stan prawny dwóch działek o łącznej powierzchni 0,6 ha, które są częścią drogi Za Rzeką.

Udało się również pchnąć do przodu inwestycję, na którą mieszkańcy czekają już od kilkudziesięciu lat, czyli budowę publicznej drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedle Macioski. Sama dokumentacja projektowa kosztowała blisko 140 tysiące złotych. Prace związane z realizacją projektu rozpoczną się najszybciej, jak to będzie możliwe.

Duże prace inwestycje w ostatnim roku przebiegały także przy drogach powiatowych. Kluczowe dla mieszkańców były te związane z odbudową mostu łączącego Łęki i Trzemeśnię. Owa przeprawa została uszkodzona przez powódź w 2020 roku, a jej remont sprawił również, że nieco złagodzony został bardzo niebezpieczny zakręt.

Zakończyła się również przebudowa drogi powiatowej Trzemeśnia - Poręba. Zakres prac objął nie tylko wykonanie nowej nawierzchni, ale również poboczy i chodnika.

Mieszkańcy mieli jednak jeszcze kilka spraw do poruszenia związanych z ulicami. Jednym z nich było oznakowanie skrzyżowania między drogą powiatową, a tą dojazdową do osiedla Radlanki. Poruszona została również kwestia bezpieczeństwa na głównym rozdrożu w Trzemeśni, gdzie jest również wyjazd spod sklepu Hitpol, który jest niezwykle niebezpieczny ze względu na brak widoczności.

Zebrani ubiegali się o budowę chodnika po drugiej stronie drogi na wysokości przystanku Skrzyżowanie. Umożliwiłoby to nie tylko bezpieczne przemieszczanie, ale również wybudowanie tam niezbędnego na tym odcinku przejścia dla pieszych.

Głos oprócz wicestarosty i burmistrza zabrał również radny Wojciech Malinowski, który przedstawił przybyłym dokumentację projektową dotyczącą centrum wsi. Obejmuje ona między innymi nowy plac zabaw, siłownię plenerową czy uwielbiane przez dzieci tyrolki. Jednak pozostawiono też plac zieleni, na którym odbywają się najważniejsze wydarzenia takie jak festyn czy dożynki.

Swoją pracę podsumowała także sołtys wsi Anna Oleksy, która ze swojego skromnego budżetu w ostatnim roku zakupiła kamień, który posłużył do utwardzenia dróg wewnętrznych. Z kolei budżet obywatelski przyczynił się do zakupu szafek do szkoły podstawowej w Trzemeśni.