„Mądre dzieci kontra śmieci”

Miasto 6 października 2020 Wydanie 37/2020
„Mądre dzieci kontra śmieci”

Przedszkole Samorządowe nr 4 oraz Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach realizują zadanie pod nazwą „Mądre dzieci kontra śmieci” współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Myślenice w ramach programu priorytetowego edukacji ekologicznej.

W poniedziałek 28 września w ramach projektu odbył się bal ekologiczny dla przedszkolaków zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej na Zarabiu. Bal był prowadzony przez animatorów z „Baśniowej Krainy”.

Wydarzenie zorganizowano przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią koronawirusa.

- Podczas balu ekologicznego przedszkolaki uczestniczyły w zabawach i konkursach związanych z ochroną środowiska i segregacją odpadów. Zapewniliśmy im napoje i drożdżówki, a realizowany projekt jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu z WFOŚiGW w Krakowie oraz Gminy Myślenice. Dziękuję burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce za wsparcie naszego projektu, a także pani naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice Małgorzacie Ciemińskiej oraz pani inspektor Beacie Kowalskiej za obecność na naszym balu – mówi Teresa Sari, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach, które realizuje projekt we współpracy z dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach Renatą Leśniak.

Realizacja projektu „Mądre dzieci kontra śmieci” opiewa na kwotę 32 300 zł, przy czym 25 775 zł pokryje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast pozostałą część stanowić będzie wkład własny Miasta i Gminy Myślenice oraz placówek realizujących projekt.

- Najważniejsze cele realizowanego przez nas projektu to wzrost świadomości dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta na temat smogu i jego zagrożeń dla zdrowia i życia oraz podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie identyfikacji, segregacji i zagospodarowania odpadów. Chcemy ukształtować właściwe postawy już u najmłodszych, by byli bardziej wrażliwi na problemy środowiska, a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza. Prowadzana akcja jest też inspiracją dla dzieci do odszukania w surowcach segregowanych, materiałów do ponownego wykorzystania – wyjaśnia Renata Leśniak, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach.

W ramach projektu w przedszkolach zrealizowano już warsztaty „Mądre dzieci kontra śmieci” – prowadzone przez Fundację JAKU, cykl warsztatów dla dzieci prowadzonych przez nauczycielki, podczas których dzieci uczyły się segregować odpady oraz poznawać przyczyny i skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu. Dzieciom zaprezentowano bajkę pt. „Rady na odpady”.

Kolejnym punktem programu zadania były zajęcia artystyczno–ekologiczne z udziałem dzieci pod nazwą „Drugie życie śmiecia”– prowadzone przez plastyka, panią Natalię Nowacką, w czasie których dzieci wykonywały zabawki z recyklingu oraz ulotki i plakaty na bal karnawałowy. Drugą częścią warsztatów było wykonywanie strojów ekologicznych z recyklingu przez dzieci wraz z rodzicami. Przedszkolaki z terenu Gminy Myślenice rysowały także graffiti kredą o tematyce „Chcemy błękitnego nieba” na alejkach w przedszkolnych ogrodach. Zwieńczeniem projektu będzie Gminny Konkurs Plastyczny „Śmieci segreguję i Gminę ratuję”.