Małgorzaty Ciemińskiej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

Małgorzaty Ciemińskiej - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

1.Nowa praca – nowe wyzwania – jakie priorytety będzie Pani sobie wyznaczała na najbliższy czas?

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczności Miasta i Gminy Myślenice, priorytetem dla mnie na najbliższy czas będzie przygotowanie

stosownej dokumentacji w celu utworzenia z prawdziwego zdarzenia przedszkola i szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Marzy mi się również szkoła mistrzostwa sportowego.

2. Jako doświadczony pedagog, czy planuje Pani jakieś nowości/innowacje w myślenickim Wydziale Edukacji Kultury i Sportu

W myślenickim Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w celu usprawnienia ogromu pracy chciałabym wprowadzić elektroniczny system zarządzania oświatą , zaczynając od modułu zawierającego arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych.

3. Jak Pani ocenia dotychczasowe przygotowanie myślenickich placówek edukacyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i jak według Pani może przebiegać najbliższy rok szkolny.

Szkoły i placówki oświatowe do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 zostały przygotowane bardzo dobrze mimo bieżących trudności. Jest to wielka zasługa Pana Burmistrza i wielu pracowników szkół i placówek oświatowych.

W nowym roku szkolnym Rodzicom, Uczniom, Dyrektorom, Pracownikom i Współpracownikom życzę dużo zdrowia oraz spokojnego roku szkolnego.