Mariusza Bartosiewicza zastępcy Nadleśniczego w Nadleśnictwie Myślenice

Mariusza Bartosiewicza zastępcy Nadleśniczego w Nadleśnictwie Myślenice

Wakacje się już rozpoczęły, więc jest to dobry czas, żeby wybrać się na wędrówkę po naszych myślenickich lasach. Czy możemy rozpalić ognisko w lesie?

Generalnie panuje zakaz palenia ognisk w lasach. Las to nie jest miejsce, gdzie ogień jest mile widziany. Dla lasu ogień jest jednym z największych zagrożeń jakie istnieją, ponieważ przynosi totalne spustoszenie. Pożar to najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć lasowi i jego mieszkańcom. Z tego względu zalecamy bardzo dużą ostrożność przy posługiwaniu się ogniem. Na terenie Nadleśnictwa Myślenice jest wyznaczone tylko kilka miejsc, gdzie można rozpalić ognisko. Z lokalizacją tych miejsc, można zapoznać się na stronie internetowej nadleśnictwa. Należy mieć jeszcze na uwadze, że w sytuacji, kiedy panuje duże zagrożenie pożarowe, nadleśniczy może wprowadzić całkowity zakaz palenia ognisk, nawet w

miejscach wyznaczonych i może wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Jednak chciałbym podkreślić, że do tej pory nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja. W ostatnich tygodniach przez panujące warunki atmosferyczne, podłoże w lasach w sposób znaczący zostało nawilżone i bezpieczeństwo pożarowe na chwilę obecną nie jest zagrożone. Należy również zaznaczyć, że na terenie Powiatu Myślenickiego 72% powierzchni lasów stanowią lasy prywatne. Te zasady, o których wspomniałem wcześniej dotyczą tylko lasów państwowych. Z kolei na terenie lasów prywatnych o bezpieczeństwo pożarowe tych lasów muszą dbać sami właściciele i z tego powodu to bezpieczeństwo w tych lasach jest zdecydowanie mniejsze. W Lasach Państwowych funkcjonują odpowiednie służby alarmowe, monitoring, bazy sprzętu przeciwpożarowego, są oznakowane i utrzymywane drogi pożarowe. Lasy prywatne są bardziej narażone na zagrożenie pożarowe i trzeba mieć to na względzie.

Jak się należy zachować w lesie w okresie letnim, aby było bezpiecznie?

W pierwszej kolejności odradzałbym palenie ognisk. Prosimy o korzystanie z Lasów Państwowych zgodne z prawem, czyli zachowanie czystości, poruszanie się pieszo, nie hałasowanie, nie puszczanie psów luzem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, to nasze lasy są stosunkowo mało zagrożone ze względu na niską palność, są to lasy wilgotne, liściaste z bujnym runem. Natomiast w sytuacjach ekstremalnych, kiedy jest duża susza, to nawet takie lasy mogą się palić. Zagrożeniem jest też bardzo duża penetracja tych lasów przez społeczeństwo. Z tego powodu istnieje potencjalne zagrożenie zaprószenie ognia, przypadkowego bądź celowego. Drugim zagrożeniem dla środowisk leśnego są quady i motory crossowe, których kierowcy w sposób nachalny naruszają piękno i bezpieczeństwo tych lasów. Jazda samochodem, motorem czy quadem po lesie jest zabroniona. Natomiast korzystnie z lasów w celach spacerowych, turystycznych czy rekreacyjnych jest polecane. Jako Nadleśnictwo Myślenice zapraszamy lokalną społeczność, naszych sąsiadów bliższych i dalszych, ponieważ nasze lasy są piękne i charakteryzują się pełnym bogactwem florystycznym i faunistycznym unikatowym w skali kraju. Nie wiem czy mamy tego świadomość, że w naszych lasach występują prawie wszystkie gatunki roślin, drzew i krzewów, większość gatunków ssaków oraz bardzo wiele gatunków ptaków. Wstępując do lasu chodzi o to, aby to piękno, dobro i wartość, jaką jest środowisko naturalne odpowiednio uszanować i przede wszystkim nie zniszczyć.

Czy Pana zdaniem mieszkańcy Myślenic są coraz bardziej świadomi roli jaką pełni las i zagrożeń, jakie może wywołać człowiek?

Świadomość u ludzi na temat bezpieczeństwa pożarowego jest cały czas taka sama, natomiast zauważamy wzrost świadomości na temat roli i funkcjonalności lasów. Zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach pandemii koronawirusa zainteresowanie lasem stało się bardzo popularne. Jako Lasy Państwowe mamy dane, że wzrasta liczba osób, chcących spędzić czas wolny na terenach leśnych. Z tego względu Lasy Państwowe przygotowują się do przyjęcia większej ilości ludzi. Dokonujemy przeglądów naszej infrastruktury turystycznej, zbieramy śmieci, oznakowujemy tereny leśne odpowiednimi tablicami. Staramy się stać na straży prawa i nie dopuszczać do nielegalnego przemieszczania się po Lasach Państwowych motorem czy quadem bądź niekontrolowanego palenia ognisk. Świadomość społeczna ludzi na temat roli lasów wzrasta, natomiast w dalszym ciągu nie zmniejsza się ilość potencjalnych zagrożeń dla lasów ze strony społeczeństwa. Im większe jest zainteresowanie lasem, to tym bardziej stajemy się intruzami dla środowiska lasu. Należy podkreślić, że nie jesteśmy obojętni dla tego środowiska. Jeżeli wzrasta nasze zainteresowanie, wzrasta nasza presja, to środowisko w jakiś sposób reaguje. Więc w lasach pojawiają się śmieci, zniszczenia, przypadki wjeżdżania samochodami do lasu, puszczanie psów luzem, czy hałasowanie. Powinniśmy pamiętać, że będąc w lesie powinniśmy zachować pewną kulturę, spokój i szacunek dla miejsca, w którym się znajdujemy. Natomiast niektórzy z nas się zapominają, myślą, że w lesie są anonimowi i nie czują żadnych ograniczeń społecznych. My jako Lasy Państwowe obecnie promujemy akcję, „Lasy Państwowe zapraszamy”. Mamy świadomość, że lasy na terenie Myślenic i okolic pełnią równocześnie 3 ważne funkcje: przyrodnicze – są miejscem funkcjonowania rezerwatów i cennych siedlisk przyrodniczych zarówno roślin jak i zwierząt, społeczne – są miejscem rekreacji i turystyki, miejscem na organizację imprez i wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych i produkcyjne - są miejscem produkcji cennego i w pełni ekologicznego surowca, jakim jest drewno. Jako Nadleśnictwo Myślenice te trzy funkcje ważne funkcje lasu umiejętnie łączymy. Tylko to wymaga rozwagi i profesjonalnego podejścia. Chciałbym również podkreślić, że jako leśniczy jesteśmy strażnikami przestrzegania zasad zachowania się w lesie i zachęcamy, aby w sposób w pełni świadomy korzystać z tego dobra, jakim jest nasza lokalna flora i fauna.

Rozmawiała Maria Gaczyńska