Matury - dziś trzeci dzień egzaminów

Matury - dziś trzeci dzień egzaminów
Fot. Fot. Jacek Ślósarza

W poniedziałek uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego, wczoraj z matematyki i języka łacińskiego, a dziś przystępują do egzaminu z języka angielskiego. Matury zakończą się 29 czerwca.

Egzaminy dojrzałości przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca oraz zachowanie między uczniami odległości 1,5 metra - to niektóre z nich. Poza tym, nad prawidłowym przebiegiem danego egzaminu czuwa nie tak, jak do tej pory trzech nauczycieli, lecz dwóch.

Przypomnijmy, że w tym roku do egzaminów maturalnych przystępuje 933 absolwentów z siedmiu publicznych szkół średnich naszego powiatu: z Myślenic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego, Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. M. Reja i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, a także z Zespołu Szkół w Dobczycach, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.

Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku miały odbyć się tylko maturalne egzaminy pisemne. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podjął jednak decyzję, że do egzaminów ustnych (w terminie od 15 do 29 czerwca z wyłączeniem 21 i 28 czerwca) będą mogli przystąpić wybrani uczniowie. Chodzi o tych, którzy np. chcą dostać się do zagranicznych placówek wymagających wyniku z części ustnej.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone mają zostać do 30 września.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).