28 lutego: Medal za 50 lat małżeństwa

Medal za 50 lat małżeństwa

Jubilacie obchodzący w tym roku jubileusz złotych godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego do 28 lutego. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 12 639 23 25/26.