Mieszkańcy Dobczyc nie chcą elektrowni fotowoltaicznej?

Mieszkańcy Dobczyc nie chcą elektrowni fotowoltaicznej?

W Dobczycach odbył się protest mieszkańców, którzy protestowali przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej na 18 hektarach terenu należącego do Gminy Dobczyce w dzielnicy „Charstek”.

Protest z niedzieli 21 marca, pod hasłem „nasze miasto, nasze decyzje” był drugim po proteście, który odbył się na dobczyckim rynku w poniedziałek 15 marca. Mieszkańcy Dobczyc protestują przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej przez burmistrza Dobczyc Tomasza Susia. Decyzja środowiskowa została wydana na wniosek inwestora chcącego zbudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 12,2 MW na terenach będących bezpośrednio pod zaporą. Inwestorem przedsięwzięcia, który złożył wniosek jest PKN Orlen.

Grupa mieszkańców organizująca protest chciałaby jednak, aby w sprawie tak dużej inwestycji przeprowadzić konsultacje społeczne. Swoje prośby argumentują tym, że w lutym 2018 roku został dla tego terenu opracowany projekt „Park 8 zmysłów” - rewitalizacja terenu pod zaporą wraz z koncepcją parku sensorycznego i ogrodem doświadczeń. W pierwszym etapie projekt „Stworzenie parku sensorycznego na terenie Charstka wraz z ogrodem doświadczeń etap I” złożony przez Gminę i Miasto Dobczyce w 2018 r. znalazł się wśród 20 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym projektów. Jednak w kolejnym etapie projekt ten został oceniony negatywnie na etapie oceny finansowej przez Departament Funduszy Europejskich Województwa Małopolskiego jeszcze we wrześniu 2018 r. W odpowiedzi na protest urzędującego wtedy burmistrza Pawła Machnickiego Urząd Marszałkowski udzielił odpowiedzi, że projekt został również oceniony negatywnie pod względem merytorycznym. Powodem było m.in. nie dostosowanie koncepcji parku do dostępności dla osób niepełnosprawnych. Po objęciu urzędu burmistrza przez Tomasza Susia w odpowiedzi na wcześniejsze pisma w maju 2019 roku skierował on protest od oceny merytorycznej. W odpowiedzi na protest otrzymał odpowiedź, że wniosek nie uzyskał w ocenie merytorycznej wymaganych minimum 60% punktów.

Warto wspomnieć w tym miejscu również, że w roku 2013 po konsultacjach społecznych został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod zaporą. Plan ten przewiduje przeznaczenie terenu, w sprawie którego protestują mieszkańcy, pod zabudowę usługową, zabudowę przemysłową oraz instalacje fotowoltaiczne.

Mieszkańców bulwersuje nie sam fakt możliwego powstania elektrowni, co przede wszystkim sposób przekazywania informacji przez gminę oraz lokalizacja na terenie Charstka. Podkreślają również, że Rada Miejska Dobczyc, 21 marca 2018 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu „pod zaporą”, powierzając ją do wykonania burmistrzowi. Projekt zmian został przedstawiony również obecnym władzom, a w październiku 2019 roku gmina zakończyła współpracę z pracownią projektową.

Z inicjatywy grupy czterech radnych gminy Dobczyce została zwołana 25 marca nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobczycach. Podczas nadzwyczajnej 32. sesji Rady Miejskiej w Dobczycach radni głosowali w sprawie przyjęcia rezolucji przeciwko planom budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 12,2 MW, na terenie tzw. Charstka, obejmującym działki będące własnością Gminy Dobczyce o powierzchni 187 400 m2.

Podczas nadzwyczajnej sesji rady miejskiej burmistrz Tomasz Suś tłumaczył: - Została wydana decyzja środowiskowa, ale nie decyzja o budowie. Wydanie jej nie jest równoznaczne z przekazaniem terenu pod inwestycję. Skoro w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego istnieje zapis o lokalizacji fotowoltaiki, to w przypadku złożenia wniosku, jako burmistrz musiałem wydać decyzję środowiskową. Dzisiaj temat jest w zawieszeniu. Nie robię nic w tym zakresie, inwestycja ta nie będzie mogła zostać zrealizowana bez porozumienia z radnymi. Na wspomnianym terenie nie trwają też żadne prace związane z wycinką drzew, nie ma tam inwestora, umowy, nie ma nawet propozycji. Ja nie zrobię nic i nie mam zamiaru realizować inwestycji bez dialogu z mieszkańcami i państwem, jako ich przedstawicielami.

W imieniu wnioskodawców do radnych apelowała radna Marta Zając: - Szanowni państwo chciałam zaapelować, aby sprzeciwić się koncepcji powstania farmy fotowoltaicznej na najpiękniejszym terenie, jaki posiada gmina Dobczyce. Ten teren to perła w koronie, a teraz ma się pokryć panelami fotowoltaicznymi. Apeluje do Państwa, którzy swoimi działaniami dajecie przykłady bycia blisko z naturą, takiego terenu już mieć nie będziemy.

Po burzliwej dyskusji oraz przedstawieniu projektu budowy na „Charstku” Parku 8 Zmysłów przez doktora Miłosza Zielińskiego, radni, pomimo licznych próśb i interwencji wnioskodawców, odrzucili rezolucje przy stosunku głosów 5 za oraz 9 głosów przeciw.

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.