Mieszkańcy Łęk z nowymi drogami

Mieszkańcy Łęk z nowymi drogami

Zebrania wiejskie to dobry moment dla przedstawicieli władz samorządowych, aby zdać sprawę mieszkańcom, jakie działania zostały przeprowadzone w ostatnim roku na terenie konkretnych miejscowości. Jest to również okazja dla wszystkich chętnych, aby zadać pytanie burmistrzowi czy staroście oraz poruszyć kwestie ważne dla lokalnej społeczności.

W ubiegłym tygodniu jedno z zebrań sołeckich odbyło się w Łękach. Wzięli w nim udział między innymi burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder, starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas. Obecni także byli Stanisław Topa radny oraz prezes Stowarzyszenia „My Łęczanie”, sołtys Dorota Wieczorek, Ewa Rajca oraz Józef Lis.

Swój czas na przedstawienie dorobku reprezentowanej przez siebie instytucji miał każdy z zebranych. Burmistrz przy pomocy prezentacji multimedialnej zaczął swoje sprawozdanie od zadań ogólnogminnych. Jarosław Szlachetka przedstawił na wykresie, jak corocznie zwiększany jest budżet gminy, a następnie poruszył tematy związane między innymi z: modernizacją oświetlenia drogowego, rozbudową krytej pływalni, komunalizacją dróg czy edukacją.

Nie obyło się również bez kluczowej kwestii dla mieszkańców takiej miejscowości jak Łęki, czyli komunikacji autobusowej, do której dopłaty od 2019 roku wyniosły około 1,6 miliona złotych. Potem nadszedł czas na inwestycje poczynione lub zaplanowane w tej konkretnej miejscowości w tym: doposażenie świetlicy środowiskowej, uregulowanie stanu prawnego 2,9 kilometra dróg (od 2019 roku) oraz pozyskanie dofinansowania i zaprojektowanie modernizacji drogi w kierunku Kornatki.

Następnie głos zabrał starosta, który rozpoczął od kluczowych dla powiatu zadań w tym: remont oddziału wewnętrznego w szpitalu w Myślenicach czy rozbudowa budynku ZSO w Myślenicach. Jednak najważniejsze dla mieszkańców Łęk były poczynione w ostatnim czasie inwestycje drogowe, które ułatwiły im znacząco komunikowanie się z pozostałymi częściami parafii i gminy. Mowa tutaj przede wszystkim o przebudowie drogi powiatowej na odcinku Droginia - Łęki, gdzie powstał nowy odcinek chodnika łączący obie miejscowości i wymieniona została nawierzchnia oraz o odbudowanym moście między Łękami a Trzemeśnia, który został uszkodzony podczas powodzi w 2020 roku.

Przedstawione zostało również sprawozdanie z prac sołtysa oraz realizacji budżetu obywatelskiego. W obecnym 2023 roku z pieniędzy, którymi dysponuje włodarz wsi, zostało utwardzone kruszywem 100 metrów kwadratowych drogi wewnętrznej oraz wykonanie poręczy zabezpieczających. Z kolei zeszłoroczny budżet obywatelski został wykorzystany na montaż monitoringu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy.

Wśród kwestii poruszonych przez mieszkańców znalazły się między innymi remonty dróg gminnych prowadzących do posesji, które planowane są od dawna, lecz wymagają dużych nakładów finansowych. Zgłoszona została również potrzeba zamontowania nawet skromnego oświetlenia na drodze równoległej do głównej, biegnącej po drugiej stronie rzeki, która zwłaszcza w lecie staje się popularnym miejscem na spacery czy wycieczki rowerowe.