Ministerialne finanse dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Ministerialne finanse dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Pisząc te felietony, staram się spopularyzować ideę tworzenia w Myślenicach małych przedsiębiorstw wykorzystujących i komercjalizujących osiągnięcia naukowe, powstające w niezbyt odległym Krakowie. Milo mi powiadomić, że działalność ta może znaleźć wsparcie finansowe Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Na stronie Ministerstwa ukazał się właśnie komunikat na temat programu „Przemysł 4.0”. Jak napisano w programie: „Adresatami programu są przedsiębiorcy, którzy mają potrzebę implementacji rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0”.

Pojedyncze przedsiębiorstwo o dofinansowanie nie może się ubiegać, bo napisano dalej: „Uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej w ramach Programu Ministra są HUBy Innowacji Cyfrowych, tj. związki/konsorcja zawarte pomiędzy podmiotami takimi jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry innowacyjne oraz organizacje pozarządowe”. Ale można postarać się zmontować „HUB Innowacji Cyfrowych” łącząc umową konsorcjum swoje przedsiębiorstwo z wybraną jednostką naukową (oraz ewentualnie z innymi przedsiębiorstwami). Dodatkowo raz stworzone konsorcjum, może potem startować w konkursach o inne fundusze proinnowacyjne, bo takich inicjatyw jest i będzie więcej.

Niestety, czasu jest mało. W ogłoszeniu ministerialnym napisano: „Okres naboru do Programu trwa przez 30 dni od dnia ogłoszenia właściwego konkursu”, zaś dokument na którym się opieram opublikowano 29 lipca 2019 o godzinie 17.09, a zmodyfikowano 30 lipca 2019 o godzinie 13.53. Niestety, ten tekst dotrze do rąk potencjalnych odbiorców wraz z numerem „Gazety Myślenickiej” w dniu 7 sierpnia 2019. Ale czasem udaje się wygrać przysłowiowym rzutem na taśmę, więc spróbować warto, chociażby dla zdobycia doświadczenia.

Dodatkowo podano, że program trwa od momentu ogłoszenia właściwego konkursu do 15 listopada 2021 r., więc w przypadku wygrania konkursu, można będzie sobie zapewnić finansowanie na dwa najbliższe lata. Napisano też, że uczestnicy programu będą zobowiązani do realizacji co najmniej trzech spośród następujących działań: informacyjno-promocyjnych, demonstracyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, doradczych oraz implementacyjnych. Nie wydaje się to szczególnie trudne.

Na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0 można znaleźć wykaz rozwiązań technologicznych, które są sugerowane jako obszary aktywności w tym programie, a także objaśniona jest oczekiwana forma aplikacji, oparta na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera. Warto zajrzeć!