Mirosława Fity wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach

Mirosława Fity wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach

- Jest Pan jednym z promotorów budżetu obywatelskiego, cieszy się Pan, że po roku przerwy spowodowanej pandemią wraca ta inicjatywa?

Tak, oczywiście! Myślę, że mieszkańcy naszej gminy również są zadowoleni i już mają pomysły na projekty do nowego budżetu obywatelskiego.

Dodatkowym bodźcem będzie kwota ponad 1 miliona złotych, bo tyle jest do podziału w ramach obecnej edycji BO. Kwota została podwyższona, dzięki inicjatywie burmistrza Jarosława Szlachetki, który jest wielkim promotorem BO, a radni miejscy ją przyjęli uchwalając budżet obywatelski. Mnie szczególnie cieszy, że na tzw. projekty ogólnomiejskie przeznaczone jest 200 tysięcy zł. To niemałe środki, za które można zrobić coś bardzo konkretnego.

- Jakie zadania, w ramach budżetu obywatelskiego, zgłaszał Pan w poprzednich latach, co udało się z tego wykonać?

W roku 2017 zgłosiłem autorski projekt pt. Dzieci są najważniejsze - bezpieczne podłoże na placu zabaw przy Starym Osiedlu 1000-lecia. Już wcześniej urządzenia zabawowe na tym placu zostały wymienione, ale podłoże pod urządzeniami było wysypane żwirem, co stwarzało zagrożenie dla bawiących się dzieci. Zadanie zostało zgłoszone jako projekt ogólnomiejski. Kwota inwestycji wyniosła 96 tysięcy zł. Pomimo, iż wówczas głos można było oddać tylko w formie elektronicznej, projekt otrzymał aż 1206 głosów. Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców mamy dzisiaj bezpieczny i czysty plac zabaw, a zapewniają to właśnie zwycięskie maty, które zastąpiły niebezpieczne kamienie. Następnie w 2019 roku, wraz z mieszkańcami Osiedla 1000-lecia, zgłosiliśmy zadanie pt. Dzieci są najważniejsze II - budowa placu zabaw przy Nowym Osiedlu 1000-lecia. Są tam stare urządzenia, które wymagają wymiany. Tym razem nie udało się wygrać, ale to nie znaczy, że się poddajemy. Kolejna edycja BO bardziej nas zmobilizuje i powstanie piękny plac zabaw na nowym Osiedlu 1000-lecia, jestem o tym przekonany.

- Co sądzi Pan o pomyśle ograniczania osób, które mogą zgłaszać inicjatywy do BO, jakie pomysły według Pana powinni zgłaszać mieszkańcy w ramach inicjatyw obywatelskich?

Myślę, że dyskusja na sesji Rady Miejskiej, o tym, kto powinien, a kto nie zgłaszać zadania w ramach budżetu obywatelskiego była całkowicie niepotrzebna. Podobnie myśli większość radnych, co pokazało głosowanie. Ważne jest nie to, kto zgłasza projekt, ale jakie jest to zadanie. O tym, czy dany projekt uzyska poparcie, decydują mieszkańcy w głosowaniu - na tym polega budżet obywatelski. I takie projekty należy zgłaszać: te, które mogą uzyskać poparcie dużej grupy mieszkańców. Uzyskanie dużego poparcia świadczy o tym, że te zadania są potrzebne. Dlatego zachęcam wszystkich szanownych mieszkańców miasta i gminy Myślenice do udziału w budżecie obywatelskim, najpierw do składania wniosków, które będzie można przedstawić w maju, a później w jesieni będzie głosowanie. Warto razem zmieniać nasze piękne Myślenice.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)