Modernizacja i rozbudowa stadionu na Zarabiu

Modernizacja i rozbudowa stadionu na Zarabiu

Dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Myślenice z programu „Polski ład”, w kwocie przeszło 25 mln zł, stadion miejski na Zarabiu przejdzie gruntowną modernizację i zostanie przekształcony w nowoczesny wielofunkcyjny obiekt sportowy na miarę XXI wieku. Inwestycja zapowiedziana przez burmistrza Jarosława Szlachetkę w 2021 roku, na stulecie Klubu Sportowego Dalin Myślenice, nabiera realnych kształtów.

Po przygotowaniu projektu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i przeprowadzonym przetargu, który wygrała firma INTERHALL z Katowic, w przeciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa, po której na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt i rozpocznie się budowa. Koszt tej modernizacji to 30,5 mln zł, choć pierwotna oferta tej firmy wynosiła 33 mln zł. Dzięki negocjacjom, bez zmniejszania zakresu planowanych robót, ustalono niższą cenę, za którą zostanie przeprowadzona inwestycja. Gmina na ten projekt wyda ze środków własnych 5,4 mln zł.

Na temat tej inwestycji dyskutowali także radni w czasie sesji w dniu 26 lutego. Większość obecnych na sali radnych była za modernizacją obiektów sportowych na Zarabiu, ale kilku radnych z dawnego klubu Macieja Ostrowskiego krytykowało zakres planowanych prac, a szczególnie cenę. Według nich kwota, jaką zapłaci gmina za tę inwestycje jest za wysoka. Oferta złożona w ramach postępowania przetargowego wynika z aktualnych realiów oraz cen towarów i usług na rynku budowlanym.

Do dyskusji radnych odniósł się także burmistrz Jarosław Szlachetka:

- Ze zdziwieniem przyjąłem stanowisko kilku radnych z obozu pana Ostrowskiego zwłaszcza tych z Myślenic, którzy próbowali nie dopuścić do zabezpieczenia środków w budżecie, które pozwolą nam podpisać umowę na realizację zadania. Stadion Dalinu jest w opłakanym stanie i jego przebudowa jest konieczna, aby nadzór budowlany nie wyłączył go z użytkowania. Podobne zaniedbania z poprzednich kadencji systematycznie nadrabiamy w naszych szkołach i przedszkolach. Zamiast cieszyć się, że przy wkładzie własnym gminy wynoszącym nieco ponad 5 mln zł powstanie nowoczesny obiekt o wartości ponad 30 mln zł, to część radnych proponuje, aby odchudzić projekt i zmniejszyć jego koszt. Zapominają, że w takim przypadku ewentualne, niewykorzystane środki musielibyśmy zwrócić do budżetu państwa. Ponadto chciałem zapytać, gdzie byli do tej pory państwo radni: Grażyna Ambroży, Czesław Bisztyga, Józef Błachut, Jerzy Cachel i Bogusław Podmokły, którzy przez ostatnie dwa lata, kiedy powstawał projekt i kiedy informowałem o ubieganiu się o środki na modernizację stadionu nie zgłaszali żadnych uwag, a na ostatniej sesji robili wszystko, żeby nie dopuścić do realizacji tej ważnej inwestycji sportowej.

Burmistrz Szlachetka dodaje również, że: - Zaprojektowany przez nas obiekt będzie spełniał wymagania PZPN, które są określone w przepisach i będą na nim odbywać się różnego rodzaju wydarzenia sportowe nie tylko z udziałem zawodników klubu Dalin Myślenice, ale również innych klubów z gminy Myślenice oraz dzieci i młodzieży z myślenickich szkół.

Dyskusja na temat planowanej inwestycji przeniosła się także do sieci i tam też pojawiła się grupa osób krytykująca przedsięwzięcie. Na to odpowiedziały władze Klubu Sportowego DALIN publikując w mediach społecznościowych oświadczenie razem z nagraniem video ukazującym stan, w jakim od kilkunastu lat znajduje się infrastruktura stadionu.

W oświadczeniu czytamy m.in.: „W związku z planowaną przebudową i modernizacją Stadionu KS Dalin Myślenice, a przy tej okazji pojawiającymi się w internecie oraz w szczególnej grupie opinii publicznej, negatywnymi komentarzami dotyczącymi samej potrzeby tejże inwestycji i jej skali, pragniemy przedstawić Wam aktualny stan naszego obiektu oraz nasze stanowisko w tej sprawie. (…) stan obiektu, a w szczególności trybun jest opłakany, który może zagrażać życiu i zdrowiu osób przebywających i z nich korzystających. Nasz obiekt nie był modernizowany, ani nie były prowadzone żadne prace naprawcze od ok. 40 lat, co spowodowało jego aktualny zły stan, który w przypadku braku podjęcia działań i prac remontowo-budowlanych, prawdopodobnie musiałby w niedługim czasie zostać częściowo zamknięty. Jako Klub i Zarząd nigdy nie mieliśmy, nie mamy i pewno nie mielibyśmy żadnych możliwości, aby z własnych środków dokonywać jakichkolwiek prac związanych z poprawą stanu obiektu, czy też jego modernizacją, remontem. Dlatego też od ponad 2 lat bardzo mocno zabiegaliśmy u władz Gminy Myślenice, a w szczególności pana burmistrza Jarosława Szlachetki, aby Gmina wykonała projekt modernizacji naszego obiektu oraz następnie przeprowadziła jego modernizację. Dzięki podjętym rozmowom, a także ogromnemu wsparciu i współpracy ze strony obecnego gospodarza gminy pana Jarosława Szlachetki, Gminie Myślenice udało się pozyskać dotację na naszą modernizację i budowę w kwocie 25 mln zł ze środków zewnętrznych (85% wartości całości inwestycji!). Z wiedzy jaką posiadamy, kosztorysy wykonawcze oraz złożona oferta przetargowa przez potencjalnego wykonawcę opiewa na kwotę ok. 30 mln zł (wkład własny Gminy Myślenice, jest na poziomie 5 mln zł). Jako Zarząd uważamy, iż kwota ok. 5 mln zł, która ma zostać sfinansowana z budżetu Gminy Myślenice, nie jest ogromną kwotą przy tej skali inwestycji, która w sposób znaczący wpłynie i obciąży całościowo budżet. Uważamy, że korzyści z tego płynące są niewymierne. Ma powstać profesjonalny, duży obiekt sportowy na miarę XXI wieku, który będzie wizytówką nie tylko KS Dalin Myślenice, ale przede wszystkim całej Gminy Myślenice w centrum najbardziej rozpoznawalnej strefy Myślenic – Zarabie. Po raz kolejny, pragniemy podkreślić iż budowa tego obiektu, zapewni naszemu Klubowi możliwości rozwoju i poprawy warunków szkolenia …”.

Do tego oświadczenia załączono linki do kilku zrealizowanych w ostatnich latach obiektów sportowych i przytoczono kwoty ile trzeba było wydać na te projekty. Pokazuje to, że przebudowa naszego stadionu miejskiego będzie kosztowała podobnie jak w innych regionach Polski. Swoje oświadczenie władze KS DALIN kończą mocnym apelem: „Pytamy zatem, jaki jest cel działania niektórych osób, ich komentarzy (także tych anonimowych), hejtu, który wylewa się w stosunku do Klubu prowadzonego przez nas oraz władz samorządowych, które wspierają rozwój infrastruktury sportowej? Czy to chęć zablokowania tej Inwestycji i skreślenia szansy jaką ten Klub otrzymuje dzisiaj?”

W ramach przebudowy stadionu na Zarabiu powstanie profesjonalna, płyta boiska wraz z systemem nawodnienia i odprowadzenia wody, a także oświetleniem. Do tego powstaną dwa mini boiska w strefach za bramki ze sztuczną nawierzchnią, które mają być wykorzystane głównie dla dzieci, a będzie możliwość korzystania z nich przez cały rok. Nowością będzie bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal. Powstaną także nowe kryte trybuny na ponad 2000 miejsc, oraz nowe pomieszczenia klubowe z pełnym węzłem sanitarnym. Dodatkowo cały teren zostanie od nowa zagospodarowany elementami małej architektury oraz nowymi ciągami komunikacyjnymi.