MOKiS wraca do pracy stacjonarnej

Gmina 9 czerwca 2020 Wydanie 21/2020
MOKiS wraca do pracy stacjonarnej

W piątek, 5 czerwca podczas briefingu prasowego, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Piotr Szewczyk przedstawił etapy powrotu do pracy stacjonarnej.

W I etapie, od 6 czerwca MOKiS zaprasza na seanse kinowe. Jak informuje dyrektor: w sali będzie mogło znajdować się maksymalnie 30 osób – dostępne będzie zatem co 3 miejsce na widowni. Wejście i wyjście z kina będą niezależne. Specjalne sektory na trzech poziomach zostaną wyznaczone tylko dla seniorów. Przy wejściu na teren obiektu obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk. Ponad to gości MOKiS-u będą zobowiązani do wypełnienia ankiety sanitarnej oraz posiadania osłony nosa i ust.

W II etapie, od 8 czerwca, przywrócone zostaną zajęcia indywidualne i w grupach maksymalnie 15-osobowych. Będą to wyłącznie zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia dla osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych i dzieci poniżej 5 roku życia pozostają zawieszone.

Udział w zajęciach (przy zachowaniu 10 m2 na osobę i 2-metrowych odległości między uczestnikami) możliwy będzie wyłącznie dla osób bez objawów infekcji. Ponadto obowiązywać będą następujące zasady:

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu

- po każdych zajęciach 30 min przerwy na wietrzenie i czyszczenie pomieszczeń

- obowiązkowa osłona nosa i ust, ewentualnie przyłbica oraz rękawice ochronne

Limit osób przebywających w budynkach: MOK Myslenice: 150 osób; WDK Głogoczów: 30 osób; Świetlica w Bęczarce: 20 osób

W III etapie, od 15 czerwca otwarta zostanie Kryta Pływalnia Aquarius, na następujących zasadach:

- jednoczesna ilość osób w całym obiekcie basenu: 50 użytkowników

- maksymalnie z 1 toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie

- zachowanie niezbędnego dystansu 2 metrowej odległości od innych osób we wszystkich pomieszczeniach basenu – także podczas pływania

- w przypadku wanny do hydromasaży, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących

- w przypadku basenu rekreacyjnego należy zachować równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub przebywających w niecce basenowej, z zachowaniem zalecanego dystansu. Nie więcej niż 17 osób w basenie rekreacyjnym jednocześnie

- obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie

- osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni

- ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni

- ograniczenie działalności saun: ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun w temp. powyżej 60 st.C do 50% maksymalnej zajętości

- korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika

- ograniczona ilość szafek w przebieralni i kabin do zmiany ubrania

- pobyt na terenie basenu należy ograniczyć wyłącznie do czasu kąpieli i zmiany ubrania

- bieżąca informacja dot. obłożenia basenu (co godzinę) na Facebooku @Centrum Wodne Aquarius

- informacja o obłożeniu basenu na cyfrowym wyświetlaczu w holu przy wejściu na basen

- dezynfekcja kluczyków/bransoletek i szafek po każdym kliencie.

Marta Duszyk