21 lutego: Moralność Pani Dulskiej

W budynku strażnicy OSP Pcim o godz. 17 Teatr nad Rabą wystawi „Moralność Pani Dulskiej”. Reżyseria Dorota Ruśkowska, muzyka Robert Bylica, w rolach głównych: Janina Kropiowska, Piotr Róg, Maria Kozak, Grażyna Zięba, Stanisława Wardzińska, Maria Druzgała, Maria Róg, Anna Ulman, Mateusz Matoga, Julia Łopata, Stanisław Muniak, Zofia Róg. Moralność Pani Dulskiej to dramat naturalistyczny z 1906 r., jedno z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej.