Most w Krzyszkowicach zostanie odbudowany

Most w Krzyszkowicach zostanie odbudowany

Burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał z Jerzym Mętlem przedstawicielem konsorcjum firm PHU MOST-BUD oraz Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel umowę na przeprowadzenie prac w związku z rekonstrukcją mostu w Krzyszkowicach, który w 2021 roku uległ zniszczeniu na skutek powodzi.

W dniu 9 maja zawarta została umowa, dzięki której już wkrótce rozpoczną się prace w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice – Brzeg w miejscowości w km 0+020”. W wyniku przeprowadzonego wcześniej przetargu, realizacją prac zajmie się konsorcjum firm PHU MOST-BUD oraz Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel.

- Zgodnie z umową, wykonawca najpierw przystąpi do robót przygotowawczych oraz podejmie się rozbiórki uszkodzonego mostu. Następnie przystąpi do robót ziemnych, wykona przyczółki nowego mostu oraz przejdzie do etapu zasadniczej rekonstrukcji obiektu, który stanowi przeprawę przez rzekę Głogoczówkę dla mieszkańców krzyszkowickich przysiółków Na Brzeg, Nad Gaikiem i Pustać. W ramach robót wykończeniowych zbudowane zostaną dojazdy do nowego obiektu mostowego. Firmy po ukończeniu budowy podejmą się umocnienia koryta „Głogoczówki” w rejonie nowego przejazdu przez rzekę - mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 2,2 miliona złotych, a 1,8 miliona zostanie pokryte dzięki środkom pozyskanym z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówki”).Projekt budowy mostu ma zostać zrealizowany w trakcie sześciu miesięcy od zawarcia umowy.