Muzeum Niepodległości zaprasza na zajęcia!

Edukacja 20 września 2022 Wydanie 35/2022
Muzeum Niepodległości zaprasza na zajęcia!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Oferujemy szeroką ofertę zajęć dostosowanych tematyką i metodyką nauczania do wieku i zainteresowań uczestników.

Prowadzimy interaktywne zajęcia mające na celu wieloaspektowe angażowanie naszych gości do wspólnego odkrywania historii, łączące w sobie: elementy wykładu, burzy mózgów, debaty i dyskusji; obfitują w zagadki, gry muzealne, działania twórcze i teatralne.

Obok lekcji muzealnych skupionych wokół określonego tematu, oferujemy także oprowadzanie z przewodnikiem dostosowane do wieku naszych zwiedzających. Opowiadamy o historii lokalnej, mając na uwadze, iż dzieje się ona w cieniu zmiennego biegu dziejów światowych.

Nasza oferta może stanowić doskonałe uzupełnienie szkolnego programu nauczania. Wszystkie lekcje, warsztaty i zwiedzanie są bezpłatne.

Skrzydlate Myślenice (od 1 października do 18 listopada). Oferta adresowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zajęcia połączone z warsztatami!

Strachy w Dworze, Widma w Chacie — Upiorny spacer ze Strzygoniem po mrocznych zakamarkach Muzeum — (od 25 października do 11 listopada) Oferta adresowana do uczniów klas 1–6

Skąd się wzięły Myślenice? Zajęcia warsztatowe prowadzone na wielkiej makiecie średniowiecznych Myślenic. Oferta adresowana do przedszkolaków , uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na Tropie Pająków, Światów i Turonia — Muzealna gra w poszukiwaniu Bożonarodzeniowych Tradycji i Obrzędów Ukrytych W Prezentach (od 22 listopada do 23 grudnia). Oferta adresowana do przedszkolaków i uczniów klas 1–8. Zajęcia połączone z warsztatami!

Zwiedzanie Myślenic z przewodnikiem. Uzależnione od pogody! Dwie trasy: szlakiem zabytków oraz śladem żydowskiej diaspory. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych: dla dzieci i dorosłych.