Myślenice pierwsze w Polsce

Miasto 17 października 2013 Wydanie 37/2013
Myślenice pierwsze w Polsce
Burmistrz Maciej Ostrowski odbiera statuetkę króla Kazimierza Wielkiego za pierwsze miejsce w rankin

„Statuetkę Kazimierza Wielkiego i pierwsze miejsce w kategorii miast powiatowych za dokonanie największych inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2010-2012 w Polsce otrzymują… Myślenice!”

Po tych słowach, które padły podczas uroczystej gali XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, burmistrz Miasta i Gminy Maciej Ostrowski odebrał z rąk organizatorów drugą już w historii miasta - figurkę polskiego Króla symbolizującego siłę i postęp.

Rok rocznie ranking opracowany przez prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego pozwala wyłonić te samorządy, które wykazały się największym zaangażowaniem inwestycyjnym. W roku 2012 w tej samej kategorii Myślenice zdobyły drugie miejsce. To znaczny awans w ciągu ostatnich dwóch lat. We wcześniejszych - były to dużo niższe pozycje (w 2009 r. 33 miejsce, a w 2010 – 76). „To ogromny sukces na skalę krajową, z którego jestem niezmiernie dumny. Nasze wspólne działania, aktywność mieszkańców i urzędników sprawiły, że dziś stajemy na pierwszym miejscu. To cieszy, że praca, którą wykonaliśmy została doceniona i nagrodzona tak znaczącym wyróżnieniem” – komentuje burmistrz Maciej Ostrowski.

W co zainwestowaliśmy?

Na przestrzeni lat 2010-2012 w Myśleniach sporo zainwestowano w infrastrukturę techniczną w zakresie dostarczania wody i usuwania odpadów komunalnych. Szczególną rolę odegrał tutaj wciąż jeszcze realizowany projekt „Czysta Woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Myślenice”. Jego wartość to 217 150 854 PLN brutto, a ponad połowa tej kwoty to dofinansowanie z funduszy UE. W ramach tej inwestycji wykonano takie prace jak:

* budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach,
* budowę sieci kanalizacyjnej w Polance
* budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jasienicy,
* budowa wodociągu w Bysinie
* budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku,
* budowa sieci kanalizacyjnej w Bęczarce
* budowa kanalizacji sanitarnej w Borzęcie
* budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie
* budowa kanalizacji sanitarnej w Osieczanach
* budowa kanalizacji sanitarnej w Borzęcie
* budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach
* budowa wodociągu w Trzemeśni,
* budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach
* budowa wodociągu w Bulinie
* budowa kanalizacji sanitarnej w Głogoczowie
* budowa oczyszczali ścieków w Krzyszkowicach

Nie mniej ważna w tego typu rankingach jest kolejna inwestycja związana z ochroną środowiska projekt „Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów dla powiatów Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów Myślenickiego i Limanowskiego”. Wartość projektu wyniosła 47 399 772 PLN z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 26 313 272 PLN (55,51% całkowitej wartości projektu), a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 37,76% całkowitej wartości projektu.

Dzięki tej inwestycji Gmina Myślenice mogła pewnie i bez zagrożenia unijnymi karami wkroczyć w nowe zasady Gospodarki Odpadami, jakie nastąpiły w lipcu b.r. Nowoczesny zakład umożliwia selekcje odpadów oraz ich odzysk na wysokim poziomie. Szeroko zakrojona i zróżnicowana kampania informacyjno – edukacyjna przyczyniły się do zrozumienia przez mieszkańców celu zasad zmian w gospodarce odpadami.

Ranking opracowany przez prof. Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego wyłania samorządy w odpowiednich kategoriach (województwa, miasta wojewódzkie, powiaty, miasta powiatowe, gminy…).