Myślenice zaklęte w słowach

Myślenice zaklęte w słowach
Fot. R. Podmokły

Festiwalowi Lata towarzyszyło wiele imprez kulturalnych, jeszcze zanim zaczęła się jego główna część. Jednym z takich wydarzeń był konkurs literacki Myślenickie słowa, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Urząd Miasta i Gminy. Zwycięzców konkursu poznaliśmy podczas finału, zorganizowanego 23 lipca w bibliotece.

Celem konkursu było popularyzowanie Myślenic, integrowanie lokalnej społeczności oraz promocja lokalnych talentów literackich i rozwijanie wrażliwości językowej. W zmaganiach konkursowych mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Myślenice, zapisani do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Każdy, kto wziął udział w konkursie, musiał napisać dwu-czterowiersz zaczynający się od słów Myślenice. Prace nie mogły być wcześniej nigdzie publikowane. Poza tym organizator nie wprowadzał żadnych innych ograniczeń, w tym wiekowych. Okazało się, że konkurs istotnie spotkał się z odzewem we wszystkich pokoleniach czytelników biblioteki.

Komisja konkursowa w składzie: Mieczysława Żak – przewodnicząca, kierownik Działu Udostępniania MBP, Marta Bisztyga z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UMiG oraz Tomasz Dziki z MBP, Wydział Polonistyki UJ – postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom: wyróżnienia - Teresa Święch, Justyna Zięba, Zbigniew Syrek; III miejsce – Mateusz Wójcik; II miejsce – Lidia Qashou; I miejsce – Agnieszka Machnik.

Finałowi konkursu towarzyszyła wystawa akwareli Marka Wójcika pt. „M’19”. Jego obrazy mogliśmy już wcześniej oglądać w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy okazji jego wystawy „Pamiętnik z podróży”. Obecna ekspozycja potrwa do 31 sierpnia.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).