Myślenice zgłaszają akces do obszaru metropolitalnego

Gmina 21 czerwca 2022 Wydanie 23/2022
Myślenice zgłaszają akces do obszaru metropolitalnego

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podpisał wraz z innymi samorządowcami deklarację współpracy metropolitalnej. Przystąpienie Myślenic do metropolii ma zwiększyć możliwości współpracy na rzecz rozwoju ponadlokalnego. Deklarację poparcia współpracy metropolitalnej złożyli oprócz burmistrza Myślenic również przedstawiciele województwa małopolskiego, powiatu wielickiego oraz 11 gmin związanych funkcjonalnie z Krakowem.

Podpisanie deklaracji poparcia idei współpracy to kolejny krok ku połączeniu sił na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego Krakowa. Stworzenie płaszczyzny porozumienia na różnych poziomach posłuży wspólnemu rozwiązywaniu wyzwań i problemów ponadlokalnych, z którymi samodzielne zmaganie nie przynosi zadawalających efektów.

Spotkanie było także doskonałą okazją do omówienia możliwych obszarów współpracy oraz wskazania priorytetów wspólnych działań. Nowi sygnatariusze deklaracji, jako priorytetowy obszar współdziałania wskazali zadania związane z mobilnością i organizacją transportu zbiorowego.

Organizacja transportu zbiorowego to jeden z obszarów, któremu poświęcamy szczególną uwagę. Sprawnie zorganizowana, dopasowana do potrzeb mieszkańców komunikacja zbiorowa to cel, do którego dążymy. Tym bardziej cieszy nas wola współdziałania gmin funkcjonalnie skupionych wokół Krakowa, która umożliwi efektywne działania na rzecz rozwoju mobilności. Jestem przekonany, że ścisłe współdziałanie przedstawicieli gmin, przyniesie wymierny efekt w postaci nie tylko sprawnie działającej komunikacji zbiorowej, ale także dostrzegalny będzie w innych obszarach współdziałania – mówił podczas spotkania Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Przedstawiciele gmin niezmiennie wskazują jako ważny obszar działań ochronę środowiska i wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako priorytet określono także współpracę w organizacji wspólnej oferty czasu wolnego.

- Gmina Myślenice bezspornie należy do miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa. Podczas tworzenia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pominięto Myślenice i dlatego od kilku lat starałem się naprawić ten błąd i prosiłem o włączenie gminy do stowarzyszenia. Starałem się o to, gdyż współpraca pomiędzy Myślenicami, a gminami tworzącymi metropolię krakowską przyniosłaby ogromne korzyści dla nas wszystkich. Dzisiaj gdy się to nie udało i rozmawiamy o ewentualnych polach do współpracy to jako pierwsze nasuwają mi się sprawy związane z komunikacją. Aktualnie szeroko dyskutowane są inwestycje już nawet nie lokalne tylko ogólnopolskie, które łączą Myślenice z miastem centralnym metropolii czyli Krakowem. Mówię tutaj o połączeniu kolejowym czy budowie nowego odcinka drogi S7. To właśnie stowarzyszenie Metropolia Krakowska mogłoby być idealnym miejscem do rozmów na ten temat, niestety tak jak wspomniałem gmina Myślenice nie jest w nim reprezentowana. Pamiętajmy, że te inwestycje nie będą miały tylko wymiaru stricte komunikacyjnego. Już dziś rodzą się świetne pomysły, aby np. przy budowie pociągu skorzystać z możliwości i zastanowić się nad poprowadzeniem wzdłuż torów ścieżki rowerowej. Teren na południe od Krakowa jest pagórkowaty, a zarówno trasa pociągu jak i ścieżka rowerowa musi biec w miarę płasko więc jest szansa, aby te inwestycje połączyć – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Spotkanie zapoczątkowało współpracę pomiędzy gminami Metropolii Krakowskiej oraz gminami powiązanymi funkcjonalnie z Krakowem tj. Brzeźnica, Dobczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Koniusza, Kłaj, Krzeszowice, Myślenice, Nowe Brzesko, Siepraw, Skała, Spytkowice, przy wsparciu Samorządu Województwa oraz Powiatu Wielickiego. Podpisując deklarację, samorządowcy wyrazili przekonanie, że dzięki istniejącej sile współpracy i sprawnej koordynacji, posiadają odpowiedni potencjał, aby wspólnie odpowiedzieć na stojące przed nimi wyzwania.

- Nie uda się zrealizować wspomnianych przeze mnie inwestycji, gdy nie będziemy pracować wspólnie. Każdy z nas mierzy się dzisiaj ze skutkami zmian klimatu. Czytając gazety widzimy że tzw. powodzie błyskawiczne pojawiają się coraz częściej w naszych gminach. Sprawy związane z zagospodarowaniem wód opadowych coraz częściej są przedmiotem naszych działań. Pamiętajmy że te dwie duże inwestycje o których powiedziałem spowodują zmiany stosunków wodnych na całym obszarze na południe od Krakowa. Jest to zagrożenie ale może też być szansą, abyśmy właśnie działając wspólnie wymuszali takie rozwiązania projektowe, które nie pogorszą sytuacji, a wręcz przeciwnie mogą nam pomóc – dodaje burmistrz Myślenic.

- Członkowie metropolii, którzy już dzisiaj mają na swoim terenie linię kolejową, czy drogę krajową wiedzą jaki takie przedsięwzięcia i inwestycje mają wpływ na planowanie przestrzenne. Z kolei jak już dzisiaj analizujemy sytuację w Głogoczowie, czyli najbliżej położonej miejscowości od Krakowa, widzimy jak osiedlają się tam właśnie mieszkańcy Krakowa. W przyszłości będzie nas łączyć kolej i nowa droga S7, ale nie zapominajmy że już dzisiaj mamy zakopiankę, która jest główną arterią łączącą metropolię z południem kraju. Myślenice mogą też skuteczniej wnosić dla mieszkańców metropolii swoje walory turystyczne. Tutaj współpraca między nami mogłaby wejść na zupełni inny poziom. Nie jesteśmy konkurencją dla Krakowa, czy Wieliczki, a możemy tylko wzbogacić ofertę turystyczną. Jest jeszcze wiele pól do współpracy i mogę z przekonaniem rzec, że gmina Myślenice od zawsze była częścią miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa, jest otwarta na współpracę i poczuwa się do odpowiedzialności chcąc aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu jej rozwoju – podsumował Jarosław Szlachetka.