Myślenicki program wymiany pieców coraz bliżej

Myślenicki program wymiany pieców coraz bliżej
Fot. M. Stoszek

Milion złotych – tyle środków zamierza przeznaczyć samorząd Myślenic w tym roku na walkę o czystsze powietrze w naszej gminie. Służyć ma temu realizacja Myślenickiego Programu Wymiany Pieców.

W środę, 31 marca podczas sesji Rady Miejskiej, radni będą obradować m.in. nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu Myślenickiego Programu Wymiany Pieców, na który przeznaczono w tym roku 1 mln zł. Jeśli regulamin zostanie przez radnych przyjęty, rozpoczęcie naboru w ramach programu powinno rozpocząć się po długim weekendzie majowym.

Zanieczyszczone powietrze, to problem, z którym boryka się wiele gmin – zwłaszcza w okresie zimowym. Na stan powietrza w Myślenicach wpływa zarówno ich położenie w niecce, palenie węglem, jak i duży ruch samochodowy. Pewnych czynników, jak chociażby położenia geograficznego, zmienić się nie da, jednak wyeliminowanie choćby jednego z czynników negatywnie wpływającego na jakość powietrza, to poprawa jego jakości, mająca przełożenie na nasze zdrowie. Bez wymiany przestarzałych palenisk wciąż będziemy borykać się z dużym zanieczyszczeniem i duszącym smogiem. Jeszcze do niedawna przeważająca część domów w gminie ogrzewana była piecami na węgiel starej generacji. Wiele gmin stara się pozyskać środki zewnętrzne, by dzięki dopłatom pomóc mieszkańcom w wymianie starych pieców na bardziej nowoczesne. Gmina Myślenice nie tylko efektywnie wykorzystuje środki zewnętrzne, ale stworzyła również swój program, którego środki umożliwią mieszkańcom zastąpienie dotychczasowych palenisk na bardziej ekologiczne. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji obejmie wszystkie pozaklasowe kotły oraz kominki o sprawności cieplnej poniżej 80%, a od roku 2027 zabronione będzie również użytkowanie kotłów 3. i 4. klasy.

Niestety gmina ma sporo w tej kwestii do nadrobienia. Według danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z mających zostać wymienionych 549 pieców w latach 2013–2015 wymieniono zaledwie 0,7 proc.

Wraz z uruchomieniem „Czystego powietrza”, w ramach którego w Urzędzie Miasta ekodoradcy pomagają mieszkańcom w uzupełnieniu wniosków i pozyskaniu dofinansowań udało się wymiany pieców znacznie przyspieszyć. Do tej pory w gminie złożono 528 takich wniosków.

Celem Myślenickiego Programu Wymiany Pieców jest zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego, opartego na paliwie stałym, na ogrzewanie proekologiczne. Program prowadzony ma być w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery na terenie Gminy Myślenice na 2021. Sam program stanowi odpowiedź na zapisy obowiązującej na terenie Małopolski: Uchwały Antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5 PM 10 i dwutlenku węgla do atmosfery.

Podstawowym warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dofinansowanie będzie można pozyskać zarówno na budynki jednorodzinne jak również na budynki wielorodzinne (kamienice, bloki).

W ramach programu mieszkańcy gminy Myślenice będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła lub wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach, które nie posiadały takiej instalacji. Wymianie podlegać będą: stare kotły, piece i inne urządzenia grzewcze na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych zakwalifikowane po oględzinach przez Gminę.

Jako „nowe ekologiczne źródła ciepła” zakwalifikowane zostały: wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, wykorzystujące paliwo gazowe, spalające biomasę oraz pompa ciepła. Kocioł spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu / ecodesign określonego w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (kocioł gazowy co najmniej klasy energetycznej A, pompa ciepła co najmniej klasy energetycznej A, kocioł na biomasę V klasy emisyjnej i z certyfikatem ecodesign).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji będzie likwidacja dotychczasowych głównych źródeł ciepła służących do ogrzewania budynku. W ramach programu będzie można uzyskać: do 80 proc. wartości inwestycji nie więcej niż 6 000,00 zł brutto - na wymianę starego źródła ciepła; - do 80 proc. wartości inwestycji nie więcej niż 8 000,00 zł brutto - na wymianę starego źródła ciepła i wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach, które nie posiadały takiej instalacji

Dotację w ramach „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców” można również łączyć z programem ,,Czyste Powietrze” oraz w przypadku budynków jednorodzinnych z ,,Ulgą termomodernizacyjną”.

Łączna wartość dofinansowania w ramach łączonych programów nie może przekroczyć 100% inwestycji.

Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przyjęty „Myślenicki Program Wymiany Pieców”, który jest naszym własnym programem dotacyjnym, na który przeznaczyliśmy 1 mln zł. w tegorocznym budżecie.

To pierwsze tego typu działanie w gminie Myślenice, które podejmujemy w walce ze smogiem, w walce o czystsze powietrze i zdrowie mieszkańców.

Patrząc chociażby na naszych sąsiadów ze Skawiny, która od 2016 rozpoczęła m.in. udzielanie dotacji do wymiany kotłów dla mieszkańców, mamy duże zaległości. Dzięki wprowadzaniu takich konkretnych działań możemy realnie wpływać na poprawę jakości powietrza w Myślenicach oraz w całej gminie.

Po raz kolejny udowadniamy, że dotrzymujemy słowa i wspieramy naszych mieszkańców. Zależy mi, aby w pierwszej kolejności z programu skorzystały osoby, które muszą swoje dotychczasowe źródła ciepła wymienić do końca 2022 roku

– wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.