Myślenicki targ

Myślenicki targ

Począwszy od XVI w. w mieście odbywały się 2 targi tygodniowo. Targi oraz jarmarki (na 8 lutego i 8 września) ściągały do Myślenic wielu kupców i handlarzy. Z czasem liczba jarmarków wzrosła do kilkunastu w ciągu roku. W mieście rozwijało się rzemiosło: garbarstwo, szewstwo, mydlarstwo. Szczególną popularnością cieszyło się kapelusznictwo. Wzrostowi gospodarczemu Myślenic sprzyjała także bliskość nowego traktu „cesarskiego”, łączącego Wiedeń ze Lwowem. W latach 80. ubiegłego wieku, jarmarki również cieszyły się olbrzymią popularnością, w tym czasie dniami targowymi były poniedziałek i piątek. Na targu można było kupić praktycznie wszystko, ale dominowały wyroby rękodzielnicze i rolne.