Myśleniczanie oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

Myśleniczanie oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Myślenicach rozpoczął się on od odsłonięcia obelisku przy rondzie im. Żołnierzy Niezłomnych, a zakończył mszą św. w intencji Niezłomnych odprawioną o godz. 18 w myślenickim Sanktuarium i złożeniem kwiatów przy Pomniku Niepodległości.

Kwiaty złożono także na wspomnianym obelisku, na którym znajduje się tablica z taką oto dedykacją: „Żołnierzom Niezłomnym, obrońcom państwa i narodu polskiego walczącym na ziemi myślenickiej z komunistycznym i sowieckim zniewoleniem. Cześć i chwała Niezłomnym.”

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta: burmistrz Jarosław Szlachetka i jego zastępca Mateusz Suder, Jacek Ingarden z małopolskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, pracownicy Muzeum Niepodległości w Myślenicach, kilkoro mieszkańców i delegacja Konfederacji.

– Żołnierze Niezłomni czasem określani mianem Żołnierzy Wyklętych byli członkami antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli walkę przeciw organom bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz Związku Sowieckiego. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od kilkunastu lat jest to święto państwowe i ma ono związek z dramatycznymi wydarzeniami, które rozegrały się w historii naszego kraju. Otóż, ponad 70 lat temu, 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy zostali zamordowani członkowie czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W ten sposób komuniści zlikwidowali przywództwo ostatniej konspiracji ogólnopolskiej na terenie kraju. Szacuje się, że przez szeregi różnego rodzaju organizacji antykomunistycznych od roku 1945 do połowy lat 50-tych przewinęło się ponad 150 tysięcy członków. Bardzo silne podziemie antykomunistyczne funkcjonowało również na terenie Myślenic i ziemi myślenickiej zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Jeżeli chodzi o organizacje antykomunistyczne, możemy tutaj wymienić m.in. liczne organizacje po AK-owskie, które tutaj działały, a wyłoniły się ze struktur rozwiązanej w styczniu 1945 roku Armii Krajowej. Oprócz tego na terenie ziemi myślenickiej działały struktury innej organizacji antykomunistycznej – Wolność i Niezawisłość. Była to największa organizacja konspiracyjna po II wojnie światowej i szacuje się, że liczyła ponad 20 tysięcy członków. W końcu też należy wspomnieć, że w Myślenicach pod koniec lat 40-tych powstały i dość prężnie działały młodzieżowe organizacje antykomunistycznej takie jak „Zjawa”, czy harcerskie „Sępy” i „Buki” – mówił dr Andrzej Małysa z Muzeum Niepodległości.

Przypomnijmy, że niedawno, bo w lutym Myślenice i ziemia myślenicka pożegnały jednego z założycieli wspomnianych „Sępów” kapitana Tadeusza Pytlika. Był on nie tylko jednym z Niezłomnych, ale także tych, którzy do końca swojego życia pamiętali o Niezłomnych i o to, aby pamięć o nich przetrwała wśród młodszych pokoleń. To m.in. na skutek jego starań Rada Miejska w Myślenicach jesienią 2020 roku nadała rondu u zbiegu ulic 3 Maja, Kniaziewicza i ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego imię Żołnierzy Niezłomnych. Wybór akurat tego ronda nie był przypadkowy, bowiem w pobliżu stoi budynek dawnego kina Wisła, w którym to odbywały się pokazowe procesy działaczy podziemia antykomunistycznego.