Na czele rady stanęły kobiety

Region 27 listopada 2018 Wydanie 42/2018
Na czele rady stanęły kobiety

Raciechowice w tych wyborach postawiły na Prawo i Sprawiedliwość i… kobiety. Po 24 latach spędzonych na stanowisku wójta Marek Gabzdyl musiał uznać wyższość kandydata PiS Wacława Żarskiego, a na czele rady której ponad połowę stanowią kobiety, stanęły dwie przedstawicielki tego ugrupowania

Ślubowanie wybrani na nową kadencję radni złożyli na poniedziałkowej sesji 19 listopada. W ślad za nimi zrobił to również nowy wójt Wacław Żarski, który zapowiada, że filarami zarządzania gminą będą: przejrzystość, promocja, partycypacja, przewidywalność, fachowość i rozliczalność.

W swoim pierwszym wystąpieniu mówił: - Zrobię wszystko, co jest w mojej mocy, aby gmina Raciechowice rozwijała się z korzyścią dla jej mieszkańców, pragnę być blisko jej mieszkańców, pragnę być blisko spraw ludzkich, chcę być dobrym gospodarzem i dbać o równy rozwój gminy. Sytuacja gminy jest trudna, musimy pozyskiwać środki zewnętrzne, aby wyjść z kryzysu finansowego i rozwijać gminę. Praca samorządowca to służba na rzecz dobra wspólnego, dlatego liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi, aby dobrymi działaniami i decyzjami doprowadzić do szybkiego rozwoju gminy.

Zmiany zaszły także w radzie gminy, gdzie aż 8 z 15 radnych to kobiety. Na jej czele stanęły dwie: przewodniczącą została Danuta Grzesik z KW PiS, a jej zastępcą koleżanka z komitetu Jolanta Łasiak. Danuta Grzesik stosunkiem głosów 9 do 6 wygrała z Robertem Żurkiem z KWW Nasza Gmina Raciechowice. Tym samym stosunkiem Jolanta Łaciak pokonała Jadwigę Dudzik zgłoszoną przez KWW Nasza Gmina Raciechowice.

Skład Rady Gminy w Raciechowicach w kadencji 2018-2023: KW Prawo i Sprawiedliwość: Danuta Grzesik (przewodnicząca, na pierwszym planie w kremowym żakiecie), Stanisław Lizak, Marzena Bartosz, Jan Furgał, Magdalena Seweryn, Stanisława Łaszczyk, Jolanta Łaciak (wiceprzewodnicząca, na pierwszym planie w żółtej bluzce); KWW Nasza Gmina Raciechowice: Anna Panek, Włodzimierz Ślęczka, Jadwiga Dudzik, Robert Żurek, Kazimierz Chmielek: KW Polskie Stronnictwo Ludowe: Zbigniew Irzyk, Danuta Szewczyk, Marian Żak