Na druhów z OSP zawsze można liczyć

Na druhów z OSP zawsze można liczyć

Druhowie OSP wspomagają działania Policji i Straży Miejskiej na terenie powiatu myślenickiego związane z prowadzeniem akcji informacyjnej dotyczącej zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Druhowie OSP wspomagają działania Policji i Straży Miejskiej na terenie powiatu myślenickiego związane z prowadzeniem akcji informacyjnej dotyczącej zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Strażacy poprzez posiadane systemy rozgłoszeniowe w pojazdach pożarniczych przekazują komunikaty głosowe. Prewencyjne działania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa maja duże znaczenie w opanowaniu epidemii. W akcji w ostatnich dniach udział wzięło 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Myślenice Górne Przedmieście, Zawada, Trzemeśnia, Bęczarka, Kwapinka, Lipnik, Bogdanówka, Czechówka, Stróża, Nowa Wieś, Łyczanka, Rudnik, Skomielna Biała, Trzebunia, Zasań), które przejechały przez wszystkie miejscowości powiatu.

Dotychczasowe działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od dnia 4 marca polegają na stałym dozorowaniu i obsłudze sprawionej na bazie namiotów pneumatycznych tymczasowej Izby przyjęć pacjentów zgłaszających się do SP ZOZ w Myślenicach. Nasza współpraca z dyrekcją szpitala na „polu walki” z koronawirusem układa się bardzo dobrze, współpracujemy dla dobra nas wszystkich.

mł. bryg. Roman Ajchler