Na Zarabiu będzie bezpieczniej

Na Zarabiu będzie bezpieczniej

We wniosku, jaki napłynął 14 lipca do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki mieszkańcy Zarabia zwracają się z uprzejmą prośbą o skuteczne decyzje ograniczające piractwo drogowe na ul. Parkowej i w jej okolicach.

Na terenie Zarabia, a zwłaszcza w okolicach Górnego Jazu, do parkowej części zwanej „małpim gajem” przez całe lato, a zwłaszcza w weekendy odbywają się , często do godz. 2 a nawet 3 w nocy driftingi, wyścigi i popisy umiejętności nieodpowiedzialnych kierowców, co powoduje zagrożenie zdrowia i życia osób odwiedzających Zarabie i samych mieszkańców tej dzielnicy. Mieszkańcy skarżą się również na to, co dzieje się późnym wieczorem pod wiatami przy placu zabaw i na parkingu, gdzie po godz. 22 głośno i wulgarnie zachowujące się towarzystwo pije alkohol, a efekt ich nocnej działalności widać rano w postaci mnóstwa śmieci, butelek,

skrętów, strzykawek i prezerwatyw. W innym akapicie mieszkańcy Zarabia zwracają również uwagę na niebezpieczeństwo związane z ruchem pieszym wzdłuż ulicy Parkowej do Jazu, gdzie tylko w małej części zrobiony jest chodnik, a widoczność w okolicy dawnej restauracji „U Snajpera” jest bardzo ograniczona. To powoduje, że spacerowicze, często przyjezdni, muszą uciekać do rowu w obawie przed pędzącymi samochodami. Mieszkańcy postulują m.in. o zainstalowanie progów zwalniających, instalację profesjonalnego monitoringu na parkingu „małpi gaj”, codzienne patrole po godzinie 22.00 (szczególnie w weekendy) i kontrole wyrywkowe nieoznakowanym radiowozem. O to, jakich działań możemy się spodziewać w związku z zaistniałą sytuacją oraz wystosowaną przez mieszkańców Zarabia petycją, zapytaliśmy rzecznika prasowego KPP w Myślenicach – młodszego aspiranta Dawida Wietrzyka.

Jakie możliwości interwencji ma Policja w związku z tą sytuacją, co może zrobić, żeby rozwiązać ten problem?

- Myślenicka Policja w okresie wakacyjnym kieruje więcej patroli na Zarabie w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym w tym rejonie. Patrole zarówno piesze, jak i zmotoryzowane niemal stale monitorują teren Zarabia. Reagujemy również na interwencje zgłaszane telefonicznie, jak i te z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W zakresie poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia porządku współpracujemy również ze Strażą Miejską pełniąc wspólne patrole. Przeprowadzono w pierwszych tygodniach wakacji dwukrotnie wzmożone działania w rejonie Zarabia, podczas których ujawniono szereg wykroczeń porządkowych oraz w ruchu drogowym. Została wprowadzona zasada „Zero tolerancji dla wykroczeń o charakterze chuligańskim”. Na osoby naruszające porządek publiczny zostały nałożone grzywny w postepowaniu mandatowym, a kierującym  oprócz nałożonych na nich mandatów karnych zatrzymywano również dowody rejestracyjne pojazdów. Działania wzmożone w weekendy przez okres wakacji będą sukcesywnie powtarzane celem wyeliminowania zagrożenia.

Jakie działania prowadzicie Państwo na Zarabiu?

- Zamierzamy kontynuować prowadzone obecnie działania,  angażując do działań podmioty poza policyjne odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w naszym rejonie (np.: SM),   jednocześnie licząc na współpracę ze społeczeństwem.

 Jakimi środkami dysponuje policja (ile radiowozów, ile funkcjonariuszy), żeby zapobiegać wzmiankowanym sytuacjom?

- W dyspozycji myślenickiej Policji jest 28 radiowozów (oznakowanych i nieoznakowanych) oraz dwa motory. Ponadto  do wzmożonych działań zostaną skierowane siły wsparcia SKRD KWP Kraków z zadaniami ujawniania przede wszystkim wykroczeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości.

Czy nowy radiowóz, jaki otrzymacie to znaczące wsparcie logistyczne dla komendy czy też ciągle jest ich za mało do skutecznego działania, szczególnie teraz, gdy Myślenice w okresie wakacyjnym odwiedza wielu turystów?

Nowy radiowóz, który w połowie finansowany jest z środków Miasta i Gminy Myślenice, a w połowie przez Policję trafi do nas prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku. Bez wątpienia jest to dla nas duże wsparcie. Dwa z używanych obecnie radiowozów oznakowanych wkrótce trafią do kasacji, wobec tego będziemy potrzebować uzupełnień.

Jaka powinna być reakcja obywateli, gdy czują się podobnie zagrożeni jak mieszkańcy Zarabia? Jaka jest procedura, gdy życzą sobie progów zwalniających, a jaka, gdy chcieliby zwiększyć ilość patroli policyjnych na ich terenie?

Problemy i prośby związane z infrastrukturą drogową zgłaszać należy do zarządcy drogi. Problemy związane z zagrożeniami zgłaszać można za pomocą wspomnianej wcześniej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub skontaktować się z dzielnicowym. W przypadku nagłych interwencji należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

O liczbie patroli kierowanych do służby oraz ich dyslokacji decydują właściwi przełożeni po wcześniejszej analizie, opartej m.in. na liczbie interwencji, ruchu turystycznym i przewidywanych zagrożeniach na terenie całego powiatu.

W którym momencie jest przekraczana ta cienka czerwona linia, kiedy mieszkańcy mogą uznać, że ich protesty czy petycje są zasadne i trzeba interweniować na policji? Krótko mówiąc, w jaki sposób ustalacie czy zostały przekroczone jakieś normy społeczne w funkcjonowaniu miasta czy też dzielnicy?

Do podstawowych zadań Policji należą:  ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w ruchu drogowym oraz wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. Zatem w każdym przypadku naruszeń prawa bądź zagrożenia dla wspomnianych wyżej dóbr i wartości należy przekazać stosowne informacje Policji.

 

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).