Nabór do programu „Mój Prąd”

Gmina 23 marca 2021 Wydanie 12/2021
Nabór do programu „Mój Prąd”

Nowy nabór do programu „Mój prąd” rozpocznie się 1 lipca br., - zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski:

- Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji - to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu „Mój Prąd”. Rozpoczęcie nowego naboru planujemy od 1 lipca br.

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Wiceminister dodał, że w 2020 roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV dwukrotnie więcej niż w 2019 r.

- Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu - czytamy w komunikacie wiceprezesa NFOŚiGW.

Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Według wcześniejszych zapowiedzi, pierwsze dwa nabory „Mojego Prądu” mają przyczynić się do redukcji CO2 o 1 000 000 000 kg/rok.