Nadjechały strażackie samochody

Nadjechały strażackie samochody

Strażacka służba zawsze budziła i budzi szacunek. Druhowie zazwyczaj są pierwsi na miejscu zdarzenia, nie tylko związanego z pożarem, ale i z innymi zagrożeniami życia i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby niosąc pomoc, mieli poczucie, że wspomaga ich sprzęt, który w sposób efektywniejszy i bezpieczniejszy, również dla nich, pozwoli ratować ludzkie życie i mienie.

W minionym tygodniu jednostki OSP Dolne Przedmieście i OSP Śródmieście miały powody do świętowania.

We wtorek 14 września, tuż po godzinie 17, w asyście wozów strażackich, do strażnicy OSP Dolne Przedmieście zajechał nowy samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy. Zakup niezwykle potrzebnego, specjalistycznego samochodu marki Renault, możliwy był dzięki dotacji w kwocie 244.940.00 zł przekazanej przez gminę Myślenice oraz dofinansowania pochodzącego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji KSRG, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwa Małopolskiego oraz Fundacji Lotos. Stosowne dokumenty podpisali burmistrz Jarosław Szlachetka oraz Edward Łapa prezes zarządu OSP Dolne Przedmieście. W podpisaniu umowy asystowali licznie przybyli druhny i druhowie, strażacka młodzież i sympatycy OSP Dolne Przedmieście.

Z kolei w ostatnią niedzielę, 19 września, na myślenickim Rynku odbyło się oficjalne przyjęcie na służbę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Renault, przez druhów z OSP Śródmieście. W uroczystości, która była poprzedzona Mszą Świętą wzięli udział m.in. poseł Władysław Kurowski, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Krakowie Anna Biederman-Zaręba, starosta myślenicki Józef Tomal, zastępca Komendanta Powiatowego PSP Wojciech Murzyn oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Podmokły.

- Otrzymując nowoczesny wóz strażacki zdecydowanie podnosicie swoją sprawność bojową i możliwość niesienia pomocy poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i gaśniczych. Raz jeszcze dziękuję i gratuluję poprzedniemu zarządowi oraz obecnym władzom i wszystkim druhom jednostki. Cieszę się, że razem zrealizowaliśmy to zadanie. Dziękuję także waszym rodzinom oraz przyjaciołom za codzienne wspieranie waszej służby - mówił do zebranych strażaków burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jednostka otrzymała samochód w październiku 2020, jednak z uwagi na rygor sanitarny, oficjalna uroczystość poświęcenia i przekazania wozu jednostce odłożona została o rok. O tym, jak potrzebny był to zakup, świadczy fakt, że samochód w ciągu niecałego roku służby, wyjeżdżał do ponad 150 akcji. Głównie wypadków drogowych, brał również udział w ostatnich akcjach związanych z powodzią.

Nowoczesny pojazd ratowniczy wykonała firma PS Szczęśniak z Bielska Białej, podobnie jak jednostkę dla OSP Dolne Przedmieście. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. W pierwszej kolejności należy wymienić Radę Miasta i Gminy z burmistrzem Jarosławem Szlachetką, Komendanta KP PSP st. bryg. Sławomira Kaganka i środki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorząd Województwa Małopolskiego i Fundację Orlen Dar Serca.

Sobotnia uroczystość zgromadziła przedstawicieli strażackiej braci oraz przedstawicieli władz, instytucji i mieszkańców.

Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz proboszcz Zdzisław Balon, a rodzicami chrzestnymi zostali ci, którzy wspierali jego zakup, wspierają druhów ze Śródmieścia i są związani z jednostką ciałem i sercem - honorowy prezes OSP Śródmieście Franciszek Szilder wraz z małżonką, Magdalena i Jan Dziadkowiec, burmistrz Jarosław Szlachetka, skarbnik gminy Myślenice Aneta Kurdziel, Jerzy Sidor.

Kluczyki do strażackiego wozu druhom przekazali Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Biederman - Zaręba oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

W trakcie uroczystości na Rynku, medalami i odznakami zostali uhonorowani najaktywniejsi druhowie. Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa Antoni Musiał, Srebrnymi Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa Józef Hodurek i Wojciech Olesek, Brązowymi Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa Mateusz Zduleczny, Piotr Socha. Odznakę Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej otrzymał Stanisław Bryliński, a odznaki Strażak Wzorowy otrzymali Michał Suder, Dawid Hodurek i Konrad Polewka.

Samochód dla OSP Myślenice Dolne Przedmieście

Wartość zakupu po przeprowadzonym przetargu wynosi 833.940 zł, a źródła finansowania to:

Gmina Myślenice: 244.940 zł w tym 40.000 pomocy finansowej udzielonej Gminie przez Województwo Małopolskie

MSWiA-KSRG: 229.000 zł,

NFOŚiGW/WFOŚiGW: 280.000 zł,

Fundacja LOTOS: 80.000 zł

Samochód dla OSP Myślenice Śródmieście

Wartość zakupu po przeprowadzonym przetargu wynosi 833.940 zł, a źródła finansowania to:

Gmina Myślenice: 340.000 zł w tym 40.000 pomocy finansowej udzielonej Gminie przez Województwo Małopolskie

MSWiA-KSRG: 250.000 zł,

NFOŚiGW/WFOŚiGW: 210.000 zł,

Fundacja ORLEN: 20.000 zŁ

OSP Myślenice Śródmieście: 13.940 zł

Życzymy, aby nowe samochody służyły Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, a święty Florian otaczał opieką strażaków i ich rodziny.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.