Najstarsza nadal świeci przykładem

Najstarsza nadal świeci przykładem
Najstarsza nadal świeci przykładem

Aktywna w akcjach ratowniczych, prężna gospodarczo, otwarta na współpracę i działalność społeczną, ostoja orkiestry dętej i służby maltańskiej – jednostka Myślenice-Śródmieście wciąż jest wzorem i przykładem etosu OSP

Od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych strażaków i koncertu Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Myślenice rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Myślenice Śródmieście.

W akcjach i w strażnicy

Kolejny „bogaty” w wydarzenia rok podsumowany został w sprawozdaniu. Jednostka odbyła 129 akcji ratowniczych, w tym gaszenie 19 pożarów, zajęła I miejsce w powiatowych manewrach medycznych. Przeprowadziła wymianę kanalizacji, remont pomieszczeń gospodarczych w strażnicy, uszczelnienie dachu. Do poważniejszych zakupów w 2015 roku należą: szafa chłodnicza, kuchenka, prądnica, agregat, piła i uzupełnianie umundurowania bojowego.

Druhowie z jednostki brali udział w kursach, szkoleniach i zawodach, zabezpieczali uroczystości gminne. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Tradycyjnie ze śródmiejska strażą związana jest orkiestra. Ściśle współpracuje ze Służba Maltańską i stowarzyszeniem Motosport Myślenice.

Zaplanowano remont elewacji północnej śródmiejskiej strażnicy oraz dalsze uzupełnianie sprzętu i umundurowania bojowego. Planowane są też kursy i szkolenia dla członków jednostki, ale zadaniem głównym jest zabezpieczanie Światowych Dni Młodzieży.

Zarząd na nową kadencję

Prezesem na kolejną kadencję pozostał Franciszek Szilder, a naczelnikiem – Roman Ajchler. Ponadto w skład zarządu wchodzą: Józef Hodurek – wiceprezes, Tadeusz Makselan – sekretarz, Wojciech Olesek – skarbnik, Sławomir Szczeciński – zastępca naczelnika oraz Artur Góralik. Komisji rewizyjnej w dalszym ciągu przewodzić będzie Andrzej Kamyczura, a w jej skład wchodzą Janusz Łętocha i Antoni Musiał.

Wybrano też delegatów na zjazd miejsko-gminny i do pracy w zarządzie miejsko-gminnym. Są to: Franciszek Szilder, Roman Ajchler, Krzysztof Polewka i Tomasz Wałęga.

Podczas zebrania przyznano tytuły Członków Honorowych zasłużonym druhom, pracującym wiele lat w jednostce i na rzecz jednostki: Rozalii Ajchler, Antoniemu Musiałowi i Andrzejowi Liszkiewiczowi.

Gratulacje, podziękowania, zapowiedzi

Goście gratulowali jednostce tak prężnej działalności, składali zarządowi życzenia kolejnej pomyślnej kadencji w Śródmieściu i dziękowali za to, że na strażaków zawsze można liczyć. Dziękowano też za aktywny udział w akcjach krwiodawstwa.

Burmistrz Maciej Ostrowski dziękował za bardzo dobrą współpracę z gminą i organizacjami pozarządowymi, za to, że w jednostce przybywa młodzieży oraz za wspieranie orkiestry. Omówił zadania stojące przed gminą i przed strażami w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Do Myślenic przyjedzie ok. 1400 pielgrzymów. Ponadto zapowiedział masowe imprezy gminne, takie jak Dni Myślenic. Poinformował też, że do końca zbliża się remont koryta Raby.

O Światowych Dniach Młodzieży w kontekście zadań stojących przed strażakami mówił też Wojciech Murzyn z PSP. Poinformował ponadto o nowej strukturze i zasadach szkoleń strażackich.

Z kolei Franciszek Szilder zwrócił uwagę na to, że brakuje szkoleń dla młodzieży od 16 roku życia. Prezes dziękował burmistrzowi za szczególne wspieranie jednostki i pomoc w utrzymaniu strażnicy.

I wszystko gra

Sprawozdanie z działalności złożyła też orkiestra. W minionym roku dała ona 42 koncerty. Zapewniła oprawę muzyczną Orszaku Trzech Króli, występowała podczas obchodów świąt narodowych i gminnych oraz kościelnych uroczystości. Wzięła udział w trzech festiwalach. Podczas Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych Echo Trąbity w Nowym Sączu zdobyła wyróżnienie, a w festiwalu powiatowym w Myślenicach – III miejsce.

Jak poinformował kierownik Artur Góralik, orkiestra zakwalifikowała się do Międzynarodowego Festiwalu w Chorwacji, który odbędzie się w sierpniu, a we wrześniu wraz z Teatrem w Stodole będzie reprezentowała Myślenice na Dniach Dunaju we Wiedniu.

Na zebraniu gościli: Wojciech Murzyn – zastępca komendanta powiatowego PSP, burmistrz Maciej Ostrowski, Marek Łatas, Ludwik Starzak i Grzegorz Gomulak – Członkowie Honorowi jednostki oraz przedstawiciele zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Grzegorz Panuś i pełniący obowiązki komendanta Krzysztof Polewka. Gości powitał prezes Franciszek Szilder, a zebranie prowadził Roman Ajchler.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)