Najważniejsze są pierwsze lata

Najważniejsze są pierwsze lata
Konferancja dotycząca problematyki wczesnego wspomagania, fot. Piotr Jagniewski

Statystycznie na każde 100 dzieci uczęszczających do szkoły, 20 nie może sprostać wymaganiom stawianym przez program nauczania. W tej grupie u 3 osób poradnie psychologiczno - pedagogiczne diagnozują i orzekają o potrzebie kształcenia specjalnego

Aby zwrócić uwagę na ten problem Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach zorganizował konferencję mającą na celu uświadomienie i przybliżenie znaczenia problematyki wczesnego wspomagania jako priorytetowych zadań władz samorządowych.

Ciągle brakuje danych dotyczących dzieci w wieku od 0 do 7 lat życia, u których występują zagrożenia niepełnosprawnością, jak również liczby starszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Tymczasem dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia, ponieważ równocześnie z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psycho- fizycznych. Stąd też wszelkie oddziaływania, nie tylko terapeutyczne, są w tym okresie bardzo ważne.

- Cała idea wspomagania leży właśnie w kompetencjach władz samorządowych, przede wszystkim w powiecie i gminach. Rząd jest tą instytucją, która nakreśla globalnie rozwój państwa, tego co ma się dziać na poszczególnych płaszczyznach, natomiast ludzie zajmujący pozycje w samorządzie są motorem tego działania i każda z tych dróg powinna wpływać na drugą i kontynuować, to co jest najlepsze. A najlepszy jest los naszych dzieci – mówiła Krystyna Szenfeld, Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Myślenicach.

Pierwsze lata życia każdego dziecka są najistotniejszymi dla jego rozwoju. To one decydują o tym w jakim tempie będzie rozwijać się nasze dziecko. Zaangażowanie rodziców w jego rozwój ma niebagatelny wpływ na to, jak poradzi sobie, kiedy znikną oni z jego życia.

Podczas konferencji podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Myślenicach zaprezentowali jasełka. - Proszę zobaczyć. To właśnie nasze najmłodsze i najstarsze dzieci. One wszystkie są razem, a naszym głównym celem jest to, aby te najmłodsze nie musiały tutaj zostawać, aby poszły do szkół publicznych w swoich własnych miejscowościach. I po to jest właśnie potrzebne wczesne wspomaganie – po występie mówiła Krystyna Szenfeld.

- Żałuję, że nie przybyli zaproszeni włodarze miasta. Gdybym ja była starostą lub burmistrzem, to zaczęłabym od sięgnięcia do konstytucji, ustawy, ale również stworzyłabym moją własną ustawę o kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego. Działając w ten sposób można zbudować system, którego podstawą byłaby współpraca władz samorządowych z ośrodkami działającymi na danym terenie – przekonywała dr Teresa Serafin z Departamentu Wydziału Specjalistycznych Potrzeb Edukacyjnych w MEN.

Podczas konferencji rolę logopedii we wczesnym wspomaganiu przedstawiła Alicja Mazur – Łyszczarz, wsparcie psychologiczne omówiły Angelika Jaśkowiec wraz z Elizą Świerczyńską, a znaczenie wsparcia terapeutycznego we wczesnym wspomaganiu podsumowała Beata Bysina.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)