„Nie ma dzieci”

„Nie ma dzieci”

Dzieci są największą wartością nie tylko dla swoich rodziców, ale i dla całego narodu i świata. W myśl tego, co roku na całym świcie 30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.

W naszej codzienności, zagonieni między pracą i domem, wśród mnóstwa oczekiwań i ról do spełnienia, zapominamy o należnym dzieciom szacunku i godności. Janusz Korczak pisał: „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Każde dziecko jest wyjątkowe, niepowtarzalne. Rodzi się pełne potencjału, chęci do rozwoju i eksploracji otaczającego świata. To od nas, dorosłych, zależy, czy wykorzysta swoje zasoby, czy też pełne lęku, schroni się w skorupce oczekiwań i wymagań społecznych. Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem stojącym przed rodzicami jest więc pomoc dzieciom w ukształtowaniu poczucia ich własnej wartości. Wysokie poczucie własnej wartości umożliwia bowiem bezwarunkową akceptację siebie, swoich mocnych i słabych stron. Tylko wierząc w siebie i swoją niepowtarzalność dziecko ma odpowiednie warunki do efektywnego rozwoju, kreatywności, podążania za własnymi marzeniami, do bycia szczęśliwym. A przecież o to nam, jako rodzicom chodzi – o szczęście naszych dzieci… Poniżej przedstawiono kilka zasad, których stosowanie może ułatwić rodzicom okazywanie dzieciom swojej bezwarunkowej akceptacji:

1. Angażuj dziecko w pomoc przy pracach domowych. To pokazuje mu, że wspólne spędzanie z nim czasu jest dla Was bardzo ważne, a jego towarzystwo sprawia Wam przyjemność.

2. Każdy człowiek ma prawo do prywatności. Dziecko również.

3. Dotrzymuj obietnic danych dziecku. Nie oszukuj go, mów prawdę i tłumacz sytuację w sposób współmierny do jego wieku i zdolności przetwarzania informacji.

4. W miarę możliwości dziecka, umożliw mu samodzielne podejmowanie decyzji i doświadczanie ich konsekwencji.

5. Emocje są czymś naturalnym. Sam ich doświadczasz więc pozwól na to, by i Twoje dziecko je czuło.

6. Doświadczanie, a wyrażanie emocji to dwie różne rzeczy. Akceptuj WSZYSTKIE emocje dziecka, również te trudne. Dawaj dziecku możliwość wyrażania uczuć, swoich potrzeb i poglądów. Z drugiej strony ucz efektywnych sposobów radzenia sobie z emocjami.

7. Dziecko czasami nie potrafi wypowiedzieć czego oczekuje i co czuje. Wtedy to Wy musicie wykazać się empatią i zdolnością dostrzegania tego co ukryte. Słuchaj co dziecko ma Ci do powiedzenia. Słuchaj, a nie zgaduj. Słuchaj i staraj się zrozumieć.

8. Doceniaj dziecko nie tylko za efekt, ale przede wszystkim za czas poświęcony na wykonanie zadania, jego intencje i motywy, włożony wysiłek. Najpiękniejsze nie jest osiągnięcie celu, ale droga do niego. Mając to na uwadze traktuj porażki dziecka jako nowe doświadczenia istotne dla dalszego rozwoju i mogące Twoją pociechę wiele nauczyć.

9. Nie zapominaj, że to Ty jesteś rodzicem i do Ciebie należy nauczenie dziecka funkcjonowania w społeczeństwie. Stawiaj granicę i egzekwuj je. Bądź konsekwentny.

10. Każdy człowiek jest wyjątkowy i takie też jest Twoje dziecko. Szanuj jego indywidualność. Nie musi być takie jaki ty chcesz, by było. Już teraz jest najlepszą wersją siebie.

Przede wszystkim jednak KOCHAJ SWOJE DZIECKO takim jakim jest, bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian!

Maria Jamróz

członek Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie