Nie podcinajcie korzeni…

Nie podcinajcie korzeni…

Uroczystą mszą odprawioną przez o. Zdzisława Mlaka w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu upamiętniono 40. rocznicę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową

Ojciec Zdzisław z Zakonu Werblistów pracuje na misjach w Papui Nowej Gwinei. Pochodzi Stryszowa k/Kalwarii Zebrzydowskiej, a w Myślenicach przebywa na urlopie.

- I dlatego pozwólcie - że zanim odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga - i popatrzę stąd na Polskę… I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Zamiast tradycyjnej homilii wiernym w formie medialnej ojciec Zdzisław przypomniał powyższe słowa pożegnania wygłoszone przez papieża w Krakowie 9 czerwca 1979 roku. Tę część mszy zwieńczyła zaśpiewana przez uczestników eucharystii i chór „ Cantata” ulubiona przez Ojca Świętego pieśń „Barka”. Następnie w modlitwie wiernych parafianie z Zarabia skierowali do świętego naszego papieża bardzo liczne intencje. Proszono o zdrowie, pomoc w różnych sytuacjach życiowych, błogosławieństwo itp. Mszę zakończyło błogosławieństwo udzielone przez o. Zdzisława relikwiami świętego Jana Pawła II, a następnie do ich ucałowania ustawiła się długa kolejka.

Po zakończonej eucharystii prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach Zbigniew Syrek podziękował ojcu Zdzisławowi za jej sprawowanie, wiernym za liczny udział, a chórowi „Cantata” pod dyrekcją Moniki Szymskiej ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Myślenicach oraz organistce Urszuli Domareckiej-Fikas za oprawę muzyczną.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)