Nie wolno wypuszczać kur!

Nie wolno wypuszczać kur!

Mimo, że walka z ptasią grypą na terenie powiatu myślenickiego dobiegła końca, wciąż obowiązują zasady bioasekuracji dotyczące przetrzymywania drobiu. - Tak będzie do czasu aż nie zostanie zlikwidowane ostatnie ognisko ptasiej grypy w kraju - mówi Krzysztof Giza, powiatowy lekarz weterynarii w Myślenicach

Przypominamy: zwierzęta nadal powinny być przetrzymywane w zamknięciu, podobnie jak pokarm dla ptaków, a przed wejściem do kurnika powinny znajdować się maty dezynfekujące.

Obecnie inspektorzy weterynarii odwiedzają gospodarstwa, kontrolując mieszkańców pod względem przestrzegania zakazów. Kary za ich nieprzestrzeganie mogą wynieść od 800 do 10 000 zł. Tylko za brak maty dezynfekującej można zapłacić karę od 2 do nawet 8 tys. zł.

Więcej na ten temat w kolejnych - papierowych wydaniach Gazety Myślenickiej