Niezgoda rujnuje, zgoda buduje...

Wywiady 2 kwietnia 2024 Wydanie 14/2024
Niezgoda rujnuje, zgoda buduje...

Marzena Pszczoła, mgr. finansów publicznych UE w Krakowie, stypendysta Premiera RP 1997 r., specjalista w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i koncernów międzynarodowych z 16-letnim doświadczeniem, aktywistka społeczna.

Proszę o przybliżenie Pani osoby naszym czytelnikom.

Nazywam się Marzena Pszczoła. Mieszkam w Krzyszkowicach. Mam 44 lata i mogę powiedzieć z dumą, że moja rodzina jest moim największym sukcesem. Wychowujemy z mężem dwójkę wspaniałych dzieci - 14-letnią córkę i 12-letniego syna. Wybudowaliśmy dom w rodzinnej miejscowości mojego męża, w której mieszkam już 19 lat. Przeprowadziłam się tutaj z rodzinnego Krakowa, gdzie pracuję do tej pory - zajmuje się finansami międzynarodowymi, pracuję w języku angielskim i francuskim. Awansowałam kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat, a obecnie odbywam certyfikowany 3-miesięczny kurs Controllingu Finansowego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Wcześniej odbywałam szkolenia z zakresu rachunkowości, psychologii czy negocjacji.

Z wykształcenia jestem magistrem finansów publicznych, w związku z czym posiadam wiedzę na temat samorządu terytorialnego. Ta wiedza przydała mi się, gdy prowadziłam petycję w sprawie przywrócenia dyżuru apteki w święta i w nocy, co wiązało się z finansowaniem dyżuru przez Starostwo Powiatowe i przeprowadzeniem procesu wyłonienia chętnych do dyżuru aptek, zakończoną sukcesem (5155 podpisów i ogłoszenie uruchomienia dyżuru w nocy i święta od 13 stycznia 2024).

Jaka była geneza powstania Pani komitetu wyborczego?

Bogate doświadczenie życiowe, ukończone szkolenia specjalistyczne oraz obserwacja pracy mojego męża w policji sprawiają, że mogę służyć radą i pomocą mieszkańcom. Potrafię skutecznie rozwiązywać problemy, czego dowodem jest sukces petycji w sprawie apteki. Ma znaczenie fakt, że starostwo powiatowe wykorzystało rozwiązanie, które zaproponowałam inspirowana doświadczeniem innego starostwa oraz wiedzą z zakresu finansów, aktów prawnych oraz rozmowami z instytucjami takimi jak Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

Warto też wspomnieć jaką jestem osobą poza obszarem zawodowym. Od najmłodszych lat cechuje mnie chęć niesienia pomocy. Jako dziecko wspierałam chłopca, który był odrzucany przez rówieśników z powodu historii swojej rodziny. Kiedy przebywałam w szpitalu, zauważałam pacjentów potrzebujących pomocy - jeśli nie mieli sił lub możliwości wzywałam na pomoc personel medyczny.

Moje działania charakteryzuje zdolność do łączenia osób z różnych środowisk w celu wspólnego rozwiązywania problemów. Łączę też pokolenia i polityków z różnych opcji dla wspólnego dobra. Powiedzenia mądrością narodu, więc pamiętajmy: „Niezgoda rujnuje, zgoda buduje”. W styczniu tego roku moja wrażliwość na ludzką krzywdę i determinacja zaowocowały przywróceniem dyżuru nocnego apteki

Pod wpływem próśb mieszkańców zdecydowałam się kandydować i stworzyłam Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Pszczoła Rodzicie Dzieciom i Seniorom, którego założyciele i kandydaci nie są członkami ani sympatykami żadnej partii.

Jakie są główne cele Pani komitetu?

- W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka korekcyjna, budowanie poczucia wartości u dziecka, zajęcia z pozytywnej dyscypliny dla rodziców

- Poprawa systemu pomocy seniorom i niepełnosprawnym - rozszerzenie działań wolontariatu, bezpłatna pomoc: złota rączka dla seniora, dostosowanie systemu wsparcia seniorów wg najnowszych wytycznych polityki senioralnej

- Organizacja miejsc i form spędzania czasu dla młodzieży - parki kieszonkowe, świetlice środowiskowe, gdzie młodzież może wspólnie się uczyć, podejmować dyskusje, poznawać piękno naszego kraju w trakcie wycieczek, rozwijać talenty i pasje, aktywnie spędzać czas i przy wsparciu innych decydować o ścieżce rozwoju.

- Wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców w szkołach - obok psychologa szkolnego wprowadzimy funkcje mediatora w szkole, w celu lepszego rozwiązywania konfliktów

- Poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej m.in. rozszerzenie świadczeń oferowanych przez Szpital Powiatowy w Myślenicach, ośrodki zdrowia w miejscowościach, które ich potrzebują przywrócenie całościowości Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach jako miejsca bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej

- Odciągamy dzieci i młodzież od smartfonów i łączymy pokolenia – program wspierający aktywność fizyczną oraz wspólne akcje społeczne tj. sprzątanie świata, wolontariat dla seniorów (sprzątanie, robienie zakupów, pomoc w załatwieniach w urzędach, pomoc w obsłudze komputera i e-usług), parki edukacyjne na wzór Krakowa – ławki z tabliczkami z nazwiskiem znanej osoby z kodem QR tak aby młodzi uczyli się o znanych ludziach – powstaje szansa na dialog przy ławeczkach między seniorami, którzy mają wiedzę i chcą się nią podzielić a młodymi ludźmi, których być może zainspirują.

- Rozwój turystycznych i kulturalnych walorów powiatu – promowanie Myślenic i innych miejscowości, zabytków, tras turystycznych. Organizacja i promowanie konkursów wokalnych, muzycznych, poetyckich i pisarskich o zasięgu powiatowym.

- Reforma szkolnictwa – poszerzanie oferty szkół ponadpodstawowych o profile zgodne z obecnymi trendami tj. energia odnawialna, e-usługi, dalekowschodnia kultura. Wsparcie liceów ogólnokształcących w organizacji wymiany międzynarodowej z innymi szkołami. Promowanie programu Erazmus.

- Wsparcie przedsiębiorczości – tworzenie warunków sprzyjających do zakładania firm, których usługi zgodne są z obecnym zapotrzebowaniem i ułatwią życie mieszkańców, a więc wsparcie rozwoju budowy ośrodków zdrowia, punktów aptecznych, bankomatów, placówek pocztowych w miejscowościach, gdzie przybyło dużo mieszkańców.

- Bezpieczeństwo – wparcie instytucji Policji poprzez organizacje szkoleń funkcjonariuszy m.in. warsztaty psychologiczne z pracy z ofiarami przemocy oraz z rodziną ofiar śmiertelnych w trakcie wypadków lub na skutek samobójstw i przestępstw. Przywrócenie programu dbania o kondycję fizyczną funkcjonariusz – zajęcia sprawnościowe, treningi sztuk walk. Szkolenia językowe ułatwiające komunikację z obcokrajowcami biorącymi udział w interwencjach.

Rozmawiała Marta Duszyk