Nowa jakość usług społecznych - zespół ds. modelu CUS zakończył pracę!

Miasto 27 kwietnia 2021 Wydanie 16/2021
Nowa jakość usług społecznych - zespół ds. modelu CUS zakończył pracę!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych, a Gmina Myślenice pozyskała na ten cel rządowe wsparcie finansowe w wysokości 3,1 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa jednostka samorządowa rozpoczęła już swoje funkcjonowanie, a nad jej wdrożeniem przez ostatnie miesiące pracował powołany przez burmistrza Jarosława Szlachetkę zespół ds. modelu Centrum Usług Społecznych.

- Dziękuję wszystkim członkom zespołu do spraw modelu Centrum Usług Społecznych za wytężoną pracę w ostatnich miesiącach, która przyczyniła się do wdrożenia nowej jakości usług, która będzie służyć mieszkańcom Gminy Myślenice. Państwa wsparcie, wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoliło wypracować model pracy, na który jest największe zapotrzebowanie w lokalnym społeczeństwie – mówił Robert Pitala, sekretarz gminy Myślenice, wręczając w imieniu burmistrza symboliczne podziękowania członkom zespołu ds. modelu CUS, który zakończył pracę nad przekształceniem MGOPS w Centrum Usług Społecznych.

Program powstania Centrów Usług Społecznych na terenie całej Polski jest dopiero wdrażany, jednym z pierwszych kroków było powołanie przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę członków zespołu do spraw modelu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

- Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie planu wdrożeniowego, który pozwolił nam poznać potrzeby mieszkańców gminy Myślenice, na które odpowie przygotowana przez nas oferta Centrum Usług Społecznych. Powołany zespół ds. modelu CUS przez ostatnie kilka miesięcy pracował nad planem wdrożeniowym, a jego dobre przygotowanie pozwoli, by CUS pomagał mieszkańcom kompleksowo, nasze dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że to krok w dobrą stronę – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Zespół ds. Modelu Centrum Usług Społecznych liczył piętnaście osób, wśród których znajdują się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, dawnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz ekspert zewnętrzny i przedstawiciel firmy dokonującej diagnozę. Zespół pracował w trzech grupach tematycznych: polityka prorodzinna – seniorzy, dzieci do lat 3 oraz specjalistyczne wsparcie rodzin (i), wspieranie niepełnosprawnych, promocja i ochrona zdrowia oraz reintegracja zawodowa i społeczna (II) oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej – NGO, aktywność społeczności lokalnej, grupy nieformalne (III).