Nowe alejki z kostki brukowej na cmentarzu w Jasienicy

Region 6 października 2020 Wydanie 37/2020
Nowe alejki z kostki brukowej na cmentarzu w Jasienicy

Gmina Myślenice zrealizowała zadanie z Budżetu Obywatelskiego polegające na wyłożeniu kostką brukową bocznych alejek na cmentarzu komunalnym w Jasienicy. Burmistrz Jarosław Szlachetka oficjalnie odebrał inwestycję w obecności inicjatorki zadania Eleonory Lejdy-Kuklewicz.

- Budowa bocznych alejek na cmentarzu z kostki brukowej pozwoliła na uzupełnienie istniejącej głównej alejki wykonanej z kostki brukowej.

Realizacja tego zadania jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców odwiedzających groby swoich zmarłych. Wcześniej w przypadku złych warunków atmosferycznych boczne alejki były pełne błota i stwarzały niebezpieczeństwo w poruszaniu się zwłaszcza osobom starszym – uzasadniała potrzebę realizacji projektu Eleonora Lejda-Kuklewicz, radna Rady Miejskiej z Jasienicy.

Inwestycja została oddana do użytku, co wpłynie na komfort poruszania się mieszkańców oraz osób odwiedzających groby swoich bliskich na cmentarzu komunalnym w Jasienicy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 68 500 zł - z Budżetu Obywatelskiego 25 485 zł, a Gmina dołożyła 43 015zł.