Nowe inwestycje oficjalnie otwarte przez Wojewodę Małopolskiego

Gmina 20 września 2022 Wydanie 35/2022
Nowe inwestycje oficjalnie otwarte przez Wojewodę Małopolskiego

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita po raz kolejny odwiedził gminę Myślenice przy okazji oficjalnego oddania do użytku kolejnych inwestycji drogowych. W obecności burmistrza Jarosława Szlachetki symbolicznie otwarto drogę gminną w Głogoczowie na Jaworznę, a także dwa przejścia dla pieszych przebudowane w ciągu ulicy Pardyaka z ulicą Dunin-Brzezińskiego oraz z ulicą Ogrodową.

- Zrównoważony rozwój to ważny element strategii działań rządu pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Oznacza to niezbędne wsparcie zarówno dla zadań dużych, jak i tych mniejszych. Gmina Myślenice na dwie oddane właśnie do użytku inwestycje uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwalające pokryć odpowiednio: 80% kosztów zadania związanego z remontem drogi w Głogoczowie i 74% kosztów w przypadku przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej z ul. Pardyaka. Sprawne działanie samorządu oraz rządowe środki finansowe sprawiły, że zadania bliskie mieszkańcom i ważne dla ich bezpieczeństwa stały się faktem – mówił podczas otwarcia wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Remont drogi gminnej na Jaworznę w Głogoczowie

- Dziękuję panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie za wizytę w naszej gminie, a także wsparcie naszych inwestycji. Remont drogi na Jaworznę w Głogoczowie to dofinansowanie w kwocie blisko 1,8 miliona z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Bez tych środków nie udałoby się wyremontować drogi na długości ponad 2 kilometrów. Podobnie z podniesieniem tarczy skrzyżowań i przejść dla pieszych na Osiedlu 1000-lecia w Myślenicach, gdzie rządowe środki pokryły aż 640 tysięcy zł przedmiotowych inwestycji – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD ze Spytkowic. Zakres robót obejmował remont drogi od zjazdu z drogi krajowej DK7 w Głogoczowie na długości 2,3 km w kierunku Jaworzny w Głogoczowie. Remont polegał na rozbiórce uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni jezdni, remont podbudowy, ułożenie nowych warstw bitumicznych, remont poboczy, wymianie przepustów, a także czyszczeniu rowów i skarp. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 229 285,14 zł, przy czym 80 procent tej kwoty - 1 783 428 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poprawa bezpieczeństwa – podniesione tarcze skrzyżowań i przejścia dla pieszych na ul. Pardyaka

W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie Osiedla 1000-lecia w Myślenicach, gmina Myślenice przeprowadziła ostatnio dwie inwestycje polegające na przebudowie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulicy Pardyaka z ulicą Dunin-Brzezińskiego oraz z ulicą Ogrodową. Wykonawcą robót była rodzima myślenicka firma POL-BRUK.

- Przebudowa skrzyżowań na ulicy Pardyaka polegała na wyniesieniu o ok. 10 cm tarczy skrzyżowania z nawierzchnią z kostki brukowej, stosując progi najazdowe. Na oznakowanych przejściach dla pieszych zamontowano pasy z kostki integracyjnej, a narożniki skrzyżowania zostały odgrodzone od jezdni. Zadaniem wykonawcy było również zmodernizowanie odwodnienia terenu inwestycji z odprowadzeniem wód do kanalizacji opadowej. Wykonano także dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych z oprawami typu LED oraz oznakowanie poziome i pionowe – wyjaśnia Agnieszka Światowiec, naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG Myślenice.

Jak mówi radny Mirosław Fita:

- Cieszą inwestycje podnoszące poziom bezpieczeństwa użytkowników, a cieszą jeszcze bardziej gdy są udziałem również mieszkańców w tym przypadku, mieszkańców osiedla 1000-lecia . Dziękuję. Dziękuję burmistrzowi Myślenic Jarosławowi Szlachetce, jak również wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za współfinansowanie inwestycji.

Wykonanie skrzyżowania ulic Pardyaka i Dunin-Brzezińskiego opiewało na łączną kwotę 491 238,47 zł, przy czym 320 tysięcy złotych pokryło dofinansowanie, natomiast skrzyżowanie ulicy Pardyaka z Ogrodową kosztowało Gminę Myślenice 490 999,41 zł, ale również 320 zł pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane środki w kwocie 55 524 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliły również na budowę nowego przejścia dla pieszych na ulicy Średniawskiego. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 77 901,23 zł.