Nowe miejsca w przedszkolach samorządowych

Nowe miejsca w przedszkolach samorządowych

Dzieci z Gminy Myślenice, które nie zostały przyjęte podczas elektronicznego naboru do przedszkoli samorządowych, będą miały szansę przyjęcia w dodatkowym naborze. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o powstaniu dwóch nowych oddziałów przy Szkole Podstawowej Nr 4 na Zarabiu, nowy oddział już powstał w Krzyszkowicach, podjęto też działania o utworzenie dodatkowych miejsc w Jaworniku.

– W wyniku przeprowadzonego elektronicznego naboru do przedszkoli na terenie Gminy Myślenice na nowy rok szkolny zgłosiło się więcej chętnych, niż mamy miejsc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, planujemy utworzyć trzy nowe oddziały przedszkolne. Po naborze mieliśmy ok. 130 dzieci, które nie zostały przyjęte, a dzięki stworzeniu dwóch dodatkowych oddziałów na Zarabiu oraz jednego w Krzyszkowicach, zyskamy miejsca w przedszkolach dla około 75 dzieci – argumentował podczas sesji burmistrz Jarosław Szlachetka.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez burmistrza projekt uchwały.

– Uchwała rady miejskiej, dotycząca sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, została wysłana do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to ogłosimy do publicznej wiadomości informację o naborze do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach. Powstanie tym samym 50 miejsc w dwóch nowych oddziałach, natomiast ruszą one od nowego roku szkolnego, pod warunkiem, że zgłosi się wystarczająca liczba chętnych – tłumaczy Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

Burmistrz Jarosław Szlachetka zasygnalizował także podjęte działania w celu powstania nowego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Jaworniku. – Prowadzimy rozmowy z dyrekcją przedszkola samorządowego na temat powstania nowego oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej. Na liście chętnych do przedszkola jest 17 dzieci, ale tutaj wymagana jest jeszcze zgoda rodziców, aby sześciolatki mogły przenieść się do budynku szkolnego. Jeśli ta propozycja spotka się z aprobatą rodziców, przedstawimy tę propozycję radnym i rozpoczniemy wymagane procedury, by jak najwięcej dzieci mogło trafić do Przedszkola Samorządowego w Jaworniku – dodał burmistrz Jarosław Szlachetka.