Nowe oblicze kładki wiszącej na Zarabiu

Miasto 7 stycznia 2020 Wydanie 01/2020
Nowe oblicze kładki wiszącej na Zarabiu

Wisząca kładka dla pieszych na myślenickim Zarabiu przeszła gruntowny remont i w połowie grudnia bieżącego roku została oddana do użytku mieszkańcom.

Wykonawcą robót była myślenicka firma UNIKOP, która przeprowadziła renowację, czyszczenie i malowanie elementów stalowych kładki. Wymienione zostały dyliny, a cały pomost został zaimpregnowany przed korozją. W okolicach kładki wzmocniono także koryto Raby narzutem kamiennym z kamienia ciężkiego i wykonano szereg prac porządkowych.

- Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów myślenickiego Zarabia, który wymagał gruntownego remontu ze względu na zniszczenia. Ostatnie powodzie spowodowały, że uszkodzony był lewy przyczółek mostu wiszącego. Ponadto docierały do nas wnioski mieszkańców o potrzebie wymiany drewnianych elementów kładki i dzisiaj to wszystko zostało wyremontowane oraz zakonserwowane, a z kładki można bez obaw korzystać. To początek kolejnych inwestycji w rejonie Zarabia, gdyż być może w przyszłym roku ruszymy z budową mini parku dla dzieci na lewym brzegu Raby bezpośrednio przy kładce oraz budową ścieżki spacerowej od kładki w stronę ulicy Mostowej. Uchylę też rąbka tajemnicy, że w miarę możliwości finansowych w niedalekiej przyszłości chcemy oświetlić tę kładkę, tworząc iluminację świetlną, która jeszcze bardziej wypromuje to miejsce – mówił wiceburmistrz Mateusz Suder.

Gmina Myślenice na wykonanie prac remontowych przeznaczyła 185 577,28 zł, a część inwestycji została dofinansowana ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach promesy powodziowej w kwocie 73 514,00 zł.

Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rąk ministra Joachima Brudzińskiego jeszcze w marcu odebrał burmistrz Jarosław Szlachetka, a dofinansowanie o łącznej wartości 530 tys. zł miało charakter celowy i posłużyło nie tylko na remont wiszącej kładki na Rabie, ale też odbudowę nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach oraz remont mostu w Trzemeśni.

- Dziękuję za współpracę przy remoncie wiszącej kładki Wydziałowi Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice panu Józefowi Jeleńskiemu użytkownikowi rybackiemu tego obwodu rzeki oraz koordynatorowi Projektu Tarliska Górnej Raby ze Stowarzyszenia Ab Ovo, wykonawcy inwestycji panu Maciejowi Zającowi z firmy UNIKOP oraz Wodom Polskim za wszelką pomoc merytoryczną i dobrą współpracę na rzecz uporządkowania terenu wzdłuż rzeki Raby i potoku Kobylok. Cieszę się, że pozyskaliśmy na remont kładki wiszącej środki z MSWiA z tak zwanych „powodziówek”, czyli funduszy na usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych. To nie ostatnie inwestycje na myślenickim Zarabiu i mam nadzieję, że zarówno mieszkańcy jak i turyści chętnie będą odwiedzać strefę rekreacyjną naszego miasta – dodał burmistrz Jarosław Szlachetka.